Ostalo

Romska problematika: Zadeve se izboljšujejo, a počasi

Ravnateljice in ravnatelji osnovnih šol, v katere so vključeni tudi otroci Romi, so se v velikem številu in z veseljem odzvali na povabilo državne sekretarke Martina Vuk, da se odkrito pogovorijo o težavah, s katerimi se srečujejo pri delu z Romi in njihovem vključevanju k pouku. Dogodka so se med drugim udeležile tudi Valerija Šebjanič, ravnateljica DOŠ Genterovci, Tatjana Sabo, ravnateljica DOŠ I Lendava in Livia Horvat, ravnateljica DOŠ II Lendava
V več kot dvournem pogovoru so ravnatelji največkrat izpostavili težavo neobiskovanja pouka romskih otrok, nezanimanja staršev, nezaupanja staršev v sistem, nepoznavanje jezika, zgodnjih porok in vedno mlajših staršev Romov. Kot zelo dobro rešitev so izpostavili instrument romskega pomočnika, saj se je izkazal za zelo učinkovito vez med družino in šolo. Državna sekretarka Martina Vuk je temu pritrdila in dejala, da se na ministrstvu prizadevamo, da bi delovno mesto romskega pomočnika tudi sistemizirali.

Razmere se izboljšujejo

Dejali so, da se razmere sicer izboljšujejo, da je v zadnjih 10 letih mogoče zaznati napredek. Izpostavili pa so, da je poleg šolskega resorja potreben še odziv drugih institucij, saj so po njihovem mnenju edino šole tiste, ki skrbijo za otroke Rome. Izobraziti je potrebno tudi starše, jim približati pomen izobraževanja in med njim vzpostaviti občutek, da so otroci v šoli varni ter da je obiskovanje pouka obvezno.

“Prizadevanja, da dvignemo vključenost romskih otrok že v predšolsko vzgoje in kasneje tudi v osnovno in srednješolsko izobraževanje, bomo na ministrstvu nadaljevali,” je dejala državna sekretarka in ravnatelje povabila, da tudi sami nadaljujejo z vsemi aktivnostmi. Srečanje bodo zagotovo ponovili, saj se je iz obeh strani izkazalo za dobrodošlo.