Ostalo

RESTART_4Danube: Spodbujanje kreativnih industrij v urbani regeneraciji za močnejše Podonavje

Mesta v Podonavju se soočajo z izzivi pri razvoju kulture, ki ustvarja javne / zasebne sinergije za spodbujanje MSP in spodbujanje ustvarjalnih urbanih skupnosti. Za premagovanje teh izzivov je bil glavni cilj projekta izboljšati okvirne pogoje in instrumente politike s podporo regionalni in lokalni strategiji specializacije S3 za nov model mestne obnove, ki vključuje kulturo in ustvarjalne industrije (CCI).
RESTART_4Danube je edinstven projekt, katerega namen je vzpodbuditi regeneracijo urbanih območij v srednje velikih mestih s pomočjo aktivacije malih in srednjih podjetij (MSP) ter inovativnih politik. Projekt poudarja transnacionalno sodelovanje med MSP, predstavniki raziskovalnega in razvojnega sektorja ter mesti kot nujno sestavino za uspešen prenos dobrih praks na področju lokalne/regionalne inovacijske politike ter spodbujanje novih poslovnih modelov. RESTART_4Danube se ob strategiji EU za Podonavsko regijo opira tudi na cilje iniciative Unija inovacij (Innovation Union, Europe 2020), katere ukrepi so namenjeni krepitvi vloge kulturnih in kreativnih industrij kot katalizatorja inovacij in strukturnih sprememb.

Da bi dosegli zastavljene cilje smo v projektu:

– Vzpostavili transnacionalno mrežo za regeneracijo urbanih območij, s pomočjo katere se bodo ustvarile nove in vzdrževale že obstoječe povezave med predstavniki kulturnega in kreativnega sektorja, kot tudi predstavniki raziskovalnega in razvojnega sektorja ter javne oblasti;

– Implementirali 5 pilotnih akcijskih načrtov, ki se osredotočajo na regeneracijo mestnega okolja in prostorov z in za akterje kreativnih industrij;

– Izboljšali storitve in vplivali na izboljšanje inovacijskih zmožnosti malih in srednje velikih podjetij (MSP).

Partnerstvo vključuje 25 projektnih partnerjev iz 12 držav, koordinira pa ga Univerza Politehnica iz Bukarešte v Romuniji. Preostale države, ki sodelujejo v projektu, so Nemčija, Slovenija, Hrvaška, Bolgarija, Avstrija, Madžarska, Bosna in Hercegovina, Moldavija, Ukrajina, Srbija ter Estonija.

Projekt RESTART_4Danube se izvaja v okviru podonavskega transnacionalnega programa in ga sofinancirajo 3 skladi Evropske unije – Evropski sklad za regionalni razvoj, Instrument za predpristopno pomoč in Evropski sosedski instrument (ESRR, IPA, ENI) – preko mehanizma Interreg Danube.

Trajanje projekta: 07.2020 – 12.2022

Spletna stran: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/restart-4danube

Povezave do družbenih omrežij projekta so:

Facebook: https://fb.me/Restart4Danube

LinkedIn business page: https://www.linkedin.com/company/restart4danube

Twitter: https://twitter.com/Restart4Danube

Instagram: https://www.instagram.com/restart4danube/

V projektu opredeljeni 3 specifični cilji:

 • razviti skupno strategijo za podporo kreativnemu in inovativnemu urbanemu razvoju.
 • izvajati 5 lokalnih akcijskih načrtov za spodbujanje nadnacionalnega sodelovanja in razvoj medsebojnih povezav po Podonavju.
 • zagotoviti različne priložnosti in platforme za javne organe za razpravo o vprašanjih in izmenjavo idej.

V okviru pilotne akcije projekta je bilo razvitih 5 lokalnih akcijskih načrtov (Local Action Plan, LAP). LAP bodo znatno izboljšali nadnacionalno in institucionalno sodelovanje ter okrepili krepitev zmogljivosti.

 • LAP 1 – Novi prostori za eksperimentiranje, inovacije in podjetništvo v sektorju CCI v Craiovi v Romuniji.
 • LAP 2 – Trajnostna obnova industrijskih stavb na Reki, Hrvaška.
 • LAP 3 – Tranzitno usmerjen razvoj v Mariboru v Sloveniji.
 • LAP 4 – Prenova dediščine in zgodovinskih stavb v Sárváru na Madžarskem.
 • LAP 5 – Zelena urbana obnova v Vraci Bolgarija.

Doseženi rezultati:

 • skupna strategija za kreativno obnovo mest za Podonavje,
 • nov nabor orodij za kreativno mestno obnovo,
 • 5 lokalnih akcijskih načrtov,
 • paket sporazumov o sodelovanju med podjetji in raziskovalnimi in razvojnimi institucijami,
 • paket revizij na ravni pripravljenosti,
 • komplet orodij za usposabljanje z moduli o ustvarjalnosti in upravljanju mest ter o upravljanju inovacij v mestih.

Več o LAP 3 – Tranzitno usmerjen razvoj v Mariboru v Sloveniji

V sklopu lokacijskega akcijskega načrta je bila razvita nova aplikacija, namenjena promociji kulture v mestu, s katero lahko uporabniki enostavno dostopajo do vseh kulturnih dogodkov, ki se odvijajo v Mariboru v prihodnjih 48 urah.

Do aplikacije se dostopa preko QR kode oz. spletnega naslova https://danes.maribor.si/, do katere lahko dostopajo tudi uporabniki mariborskega javnega prevoza, tako da jo poskenirate na izbranih linijah mestnega avtobusa.

Aplikacija je bila promovirana ob Evropskem dnevu mobilnosti in na Glavnem trgu v juniju skupaj v sodelovanju z Mestno občino Maribor.

Aplikacija danes.maribor.si

Univerza v Mariboru je 28. in 29. oktobra 2021 organizirala virtualno vmesno konferenco v okviru projekta RESTART_4Danube z naslovom »Creative and Urban Regeneration Days«.

Dogodek je bil organiziran za podjetja, raziskovalce, posredniške ustanove, oblikovalce politik in druge zainteresirane strani, ki so imeli priložnost izvedeti več o različnih priložnostih, ki se ponujajo kreativnemu in kulturnemu sektorju. Poleg tega je vodilni partner RESTART_4Danube s Politehnične univerze v Bukarešti predstavil projekt s ciljem spodbujanja urbane regeneracije v Podonavju širšemu občinstvu. Nekatere od obravnavanih tem so vključevale tranzitno usmerjen razvoj, trajnostno obnovo industrijskih stavb, sodelovanje akademij v kreativnih industrijah in druge teme, povezane z razvojem urbanih območij. Zaključni del konference je bil namenjen raziskovanju že obstoječih primerov dobre prakse.