Referendum o drugem tiru. O čem bomo torej glasovali?

Včeraj ste vsi polnoletni državljani v poštni nabiralnik najverjetneje prejeli vabilo na referendum o drugem tiru, ki bo 24. septembra. Roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, so sicer pričeli teči že v četrtek, 6. julija 2017.
Državni zbor Republike Slovenije je na seji dne 4. julija 2017 sprejel Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper (ZIUGDT). Za predlog odbora DZ za infrastrukturo, okolje in prostor je, spomnimo, glasovalo 50 poslancev in poslank, proti jih je bilo 18. Predlogu so sicer nasprotovale opozicijske stranke, ki so menile, da bi moral biti referendum izveden na isti dan kot predsedniške volitve.

Že predvčerajšnjim pa se je pričelo predčasno glasovanje. Volivci se lahko udeležijo predčasnega glasovanja, tudi če še niso prejeli obvestila o volišču, svojo istovetnost pa morajo v vsakem primeru izkazati z osebnim dokumentom in se podpisati v volilni imenik. Po podatkih OVK se je prvi dan predčasnega glasovanja na referendumu o ZIUGDT, v torek, 19.9.2017, udeležilo 2.541 volivk in volivcev oziroma 0,15 % vseh volilnih upravičencev.

In kako se bo glasilo referendumsko vprašanje? “Ali ste za to, da se uveljavi zakon o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper, ki ga je DZ sprejel na seji 8. maja 2017?” Čeprav se je začetek veljavnosti zakona odmikal, vsaj do datuma izvedbe referenduma, je pristojno ministrstvo nadaljevalo vse dejavnosti za pridobivanje potrebnih sredstev za gradnjo tira in dejavnosti za izvedbo pripravljalnih del.

Ob tem je minister spomnil, da je Slovenija na razpisu instrumenta za povezovanje Evrope dobila približno 44 milijonov evrov evropskih sredstev za projekta drugega tira. Slovenija v juliju načrtuje novo prijavo v okviru mehanizma Cef, na t. i. blending razpis. Ministrstvo pripravlja tudi dokumentacijo za Evropsko investicijsko banko, ki bo pred odobritvijo posojila opravila skrben finančni pregled projekta.

In če bo referendum pozitiven?

Podjetje 2TDK bo moralo zagotoviti, da se bo gradnja končala do leta 2025 in da bo železniško progo leta 2063, ko se bo končalo koncesijsko obdobje, predalo v dobrem tehničnem stanju v lastništvo državi. Ves čas po gradnji drugega tira bodo z njim upravljale Slovenske železnice.

Slovenski državljani bomo kapitalski vložek v drugi tir dobili v celoti povrnjen v 45 letih, prav tako bo podjetje 2TDK do konca 45-letnega koncesijskega obdobja vsa vložena sredstva vrnilo bankam in ostalim vlagateljem, drugi tir pa bo prešel v lastništvo države. 2TDK bo dolg in vložena sredstva vrnil iz zbrane uporabnine uporabnikov prometne infrastrukture – iz uporabnine na drugem tiru, takse na pretovor v koprskem pristanišču in posebnega pribitka na cestnino za težka tovorna vozila na delu avtocestnega omrežja.