Ostalo

Razkrižje: Po lokalne pridelke na multimat

V tem času, ko mnogi potrošniki, kljub nekoliko višji ceni, najraje posegajo po domačih kmetijsko – živilskih pridelkih in izdelkih, se pojavlja vedno več načinov ponudbe. Poleg prodaje ne lokalnih tržnicah, na domačem dvorišču ter tudi preko spleta, ponekod gredo še naprej. Tako je tudi v kraju Šafarsko, kjer je sedež občine Razkrižje zaživela Lokalna eko zdrava tržnica.
Urejena je na turistični točki ob brunarici, v bližini Zemljanke – apartmaja pod zemljo. V prvi fazi so tam postavili napravo – multimat, kamor sodelujoči lokalni ponudniki vlagajo svoje pridelke in izdelke, kupci pa jih lahko s pritiskom na gumb kupijo. To je samopostrežni način nakupa, ko izbrani izdelek ali pridelek vzameš in plačaš, vržeš denar v nabiralnik in greš. Ponudniki imajo nad napravo stalen daljinski nadzor prek pametnega telefona. Ko določenega izdelka zmanjka, lahko tako nemudoma poskrbijo za novega in napolnijo multimat. Ta bo deloval vse leto, tudi pozimi, saj je temperatura v notranjosti vedno enaka in primerna za shranjevanje.

“Kupci izberejo pridelke, jih plačajo – denar odložijo v poseben nabiralnik – in vzamejo. Tovrstna tržnica brez posrednika se je obnesla in dobro deluje že drugo leto. Kljub temu da na samopostrežni tržnici ni nobene osebe, do sedaj kraj pridelkov ni bilo,” je pojasnil župan občine Razkrižje Stanko Ivanušič, ki dodaja, da poleg multimata v neposredni bližini deluje tudi klasična, samopostrežna tržnica. Župan dodaja, da bodo lokalno eko zdravo tržnico še dodatno opremili. Zagotovili bodo namreč dodatno opremo za celovito organizacijo in delovanje tržnice in lokalnih ponudnikov, tako na organizacijskem področju kot z opremo. Kupili in postavili bodo dodatne stojnice, stojala za kolesa, klopi, koše za odpadke in drugo potrebno opremo za celovito delovanje tržnice. “Omenjena tržnica je konkreten prispevek občine Razkrižje k podpori domačih pridelovalcev hrane in njihovih izdelkov ter pridelkov. Lokalna eko zdrava tržnica je 150.000 evrov vreden projekt, delno sofinanciran iz sredstev Evropske unije, Evropskega sklada za razvoj podeželja, večino denarja pa je prispevala občina,” dodaja župan Ivanušič, ki je prepričan, da dobre ideje morajo vedno podpreti. In, po njegovem je eko zdrava vaška tržnica gotovo dobra ideja, saj je to prvi korak k spodbujanju domačih ponudnikov zdrave hrane, tako da občani lahko že po ugodni ceni marsikaj nabavijo.

“Ne zgolj zaradi potreb obiskovalcev in prebivalcev, temveč tudi zaradi potreb samih ponudnikov, je ključni izziv operacije povečanje deleža eko hrane in lokalno pridelanih izdelkov v lokalnem javnem življenju ob hkratnem povezovanju lokalnih ponudnikov na način, da bodo složno in skupaj predstavljali in tržili svoje eko izdelke na lokalni eko zdravi tržnici, vzpostavljeni na čudoviti in dostopni lokaciji. Z navedenim se bodo ne samo izboljšali pogoji za razvoj lokalne ekonomije, temveč tudi spodbujala samooskrba z ekološko pridelano hrano in izdelki, nadalje pa vplivalo tudi na prenos dobre prakse med druge lokalne ponudnike in v javne institucije. Ekološka pridelava je najvišja stopnja in možnost lokalne trajnostne samooskrbe. V Občini Razkrižje je vse več kmetij, ki imajo registrirano dopolnilno dejavnost oz. je kmetija registrirana kot turistična kmetija, ni pa neke urejene skupne točke oz. lokacije, kjer bi ti ponudniki lahko presežek pridelkov ponudili in tržili. Tako se ne samo med ponudniki, temveč tudi med obiskovalci in prebivalci, pojavlja vedno večje zavedanje, da so domača hrana, kozmetika, sadje, zelenjava, bolj okusni in zdravi ter malo višjo ceno odtehta poln okus ter prihranek na poti in času,” razmišlja župan Ivanušič, ki dodaja, da svoje pridelke, poleg domačih proizvajalcev in pridelovalcev, lahko ponujajo tudi ponudniki iz sosednjih občin. Prav tako na tržnici imajo domačini možnost kupiti zdrave domače pridelke zelenjave, vrtnin, izdelke domače obrti (med, žganje, ročna dela …) ipd.