Ostalo

FOTO: V Gaberju ob dnevu spomina na mrtve blagoslovili obnovljeno mrliško vežico

Minuli torek, ko smo se spominjali vseh pokojnih, se je v Gaberju na tamkajšnjem pokopališču odvil blagoslov mrliške vežice, ki je bila pred kratkim povsem obnovljena. Vežico je blagoslovil lendavski župnik Martin Dolamič Konrad.
V sklopu projekta prenove občinskih objektov, ki se je izvajal v jeseni lansko leto, je med drugim bila obnovljena tudi mrliška vežica v Gaberju. Slednja je bila prepotrebna obnove, popis del pa je bil posledično dolg. Pomanjkljivosti in težav zaradi slabega stanja objekta je bilo kar nekaj, krajani naselja pa so si za prenovo prizadevali že dlje časa. Občina Lendava je javni razpis na portalu javnih naročil objavila v začetku lanskega avgusta, sanacijska dela pa so se tako izvajala tudi na mrliški vežici v Čentibi in v vaškem domu v Pince Marofu.

Na javno naročilo se je do 23.8.2021 odzval le en ponudnik, to je podjetje Zidarstvo Maučec iz Gančanov. V postopek so bila vključena tudi pogajanja glede končne cene, ki so se z izbranim izvajalcem odvila v enem krogu. Ponudba je izpolnjevala vse razpisne pogoje in zahteve iz razpisne dokumentacije. Ponujena cena za celoten sklop (vse tri objekte) je znašala 205.729,33 evrov, po pogajanjih pa je ta bila določena na končnih 185.156,40 evrov.

Dela so obsegala gradbeno obrtniška dela (sanacija temeljev, odvodnjavanje strehe, sanacija notranjih tlakov, zamenjava vrat, sanacija vlažnih ometov in razpok, oplesk notranjih prostorov in fasade, izvedba meteorne kanalizacije, zamenjava tlakovcev in robnikov, izdelava nadstreška s temelji), elektroinštalacijska dela (zamenjava svetil, vtičnic in stikal, montaža električnih radiatorjev, preureditev elektro omaric, elektrifikacija zvonjenja) ter strojno inštalacijska dela (zamenjava sanitarne opreme, predelava vodovodnih in kanalizacijskih inštalacij, vgradnja vodomernega jaška).

FOTO: KS Gaberje