Ostalo

Dvojezična srednja šola Lendava vključena v norveški projekt Talent LAB

Dvojezična srednja šola Lendava se je v aktualnem šolskem letu vključila v norveški projekt Talent LAB. Gre za projekt, katerega namen je povečati zaposlitvene potenciale predvsem mladih v pokrajini ob Muri in sicer v tistih predelih, v katerih je zaposlitvena podpora najnižja.
Projekt Talent LAB sofinancira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma v višini 409.945,49 EUR. Namen projekta je povečanje zaposlitvenih potencialov mladih v Pomurski regiji, kjer je brezposelnost mladih v Sloveniji in potreba po razvitem podpornem okolju največja.

Projektne aktivnosti so osredotočene na krepitev zmogljivosti obstoječega podpornega okolja, povezovanje med izobraževalnimi institucijami in regionalnim gospodarstvom in poudarek na testiranju praktičnega dela mladih na terenu preko identificiranih strokovnih izzivov s strani podjetij. “Z izvedbo projekta se bo dvignila kakovost podpornih storitev, saj se bo v sklopu izobraževalnega kurikuluma vključenih izobraževalnih partnerjev vpeljalo praktično delo na realnih izzivih katere se bo reševalo s pomočjo skupine mentorjev iz izobraževalnih institucij, podjetij in podpornega okolja,” so zapisali pri Pomurskem tehnološkem parku.

Z izvajanjem projekta je sedem projektnih partnerjev, to so Pomurski tehnološki park (vodilni partner), Norveška univerza za znanost in tehnologijo, Univerza v Mariboru (Fakulteta za strojništvo), Ekonomska šola Murska Sobota, Dvojezična srednja šola Lendava, Biotehniška šola Rakičan ter Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci, pričelo 1. septembra letos in ga bodo zaključili 30. aprila 2024. Trajanje projekta je torej 20 mesecev, Dvojezična srednja šola Lendava pa je v projekt vključila tri izobraževalne programe: Strojni tehnik (dijaka Aljoša Berden in Blaž Horvat v podjetju Splošno ključavničarstvo Teodor Horvat, s. p.), Kemijski tehnik (dijakinji Anemari Jaklin Zadaravec in Zoja Kopinya v podjetju Lek, d.d.) in Ekonomski tehnik (dijakinji Tamara Gabor in Kaja Tudjan v podjetju Terme Lendava d.d.).

Analiza mladih in trga dela v Sloveniji kaže, da je brezposelnost mladih najbolj problematična v vzhodni Sloveniji, zlasti izstopa Pomurska regija, kjer mladi predstavljajo več kot četrtino brezposelnih. Tudi starostna sestava prebivalstva v Pomurju je najmanj ugodna, saj je delež mladih v strukturi prebivalstva najmanjši in stopnja delovne aktivnosti med vsemi regijami najnižja. Dinamika števila prebivalcev v Pomurju kaže, da je leta 1990 v Pomurju živelo 131.272 oseb, medtem ko se številka vsako leto zmanjšuje (odhod mladih) in je bilo leta 2019 v Pomurju 13 % manj prebivalstva. Večina mladih se po odhodu na univerzo v Maribor ali v Ljubljano ne vrača nazaj v regijo, medtem ko mladi s poklicno izobrazbo iščejo priložnosti v sosednji Avstriji.

V podjetniške izzive bo sicer skupno vključenih 50 mladih talentov in 20 pomurskih podjetij.

FOTO: Pomurski tehnološki park