Sveže

Preimenovanje Glavne ulice v Dolnjem Lakošu: Postopki se ne bodo zgodili hitro, za izpeljavo postopka je potreben čas

Kot smo že poročali, bomo na območju Občine Lendava letos prejeli novo ulico. Ulica v bistvu ne bo povsem nova, šlo bo zgolj za preimenovanje že obstoječe. Ideja je, da se Glavna ulica v naselju Dolnji Lakoš preimenuje v Ulico Sándorja Szúnyogha. Na nas se je obrnilo nekaj bralcev iz območja Dolnjega Lakoša, katere zanima, kakšen je postopek preimenovanja. Preverili smo, kako to poteka …
Svet Krajevne skupnosti Dolnji Lakoš je na izredni seji 18. januarja 2022 sprejel sklep, da na Občino Lendava posredujejo pobudo o preimenovanje Glavne ulice v Dolnjem Lakošu, ki bi jo poimenovali po pisatelju, pesniku in kulturnem ustvarjalcu Sándorju Szúnyoghu, zato bo Občina Lendava pričela s postopkom preimenovanja ulice v skladu s veljavno zakonodajo (Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (ZDOIONUS).

Pričetek postopka

Postopek za preimenovanje ulice se začne s predhodnim posvetovalnim postopkom z osebami z območja, na katero se spremembe nanašajo, o ustreznosti predlaganega imena ulice. Gre za osebe, ki so polnoletne in imajo na območju, na katero se spremembe nanašajo, prijavljeno stalno ali začasno prebivališče, ter pravne osebe zasebnega in javnega prava, ki imajo na tem območju sedež. Tako bo Občina Lendava skupaj s Krajevno skupnostjo Dolnji Lakoš takoj, ko bodo razmere to dopuščale, sklicala zbor krajanov za del območja, na katerega se spremembe nanašajo, da bodo lahko podali svoja mnenja glede predlaganega preimenovanja Glavne ulice.

Temu sledi obravnava v občinskem svetu. Ta mora pred sprejetjem odloka, s katerim se bo preimenovanje ulice izvedlo, obravnavati mnenja, predloge in pripombe, dane na predhodnem posvetovanju.

Potem mora Občina Lendava pridobiti še potrdilo Geodetske uprave RS, da v naselju ni ulice z istim imenom in pozitivno mnenje Komisije za standardizacijo zemljepisnih imen Vlade Republike Slovenije o ustreznosti predlaganega imena ulice.

Ko so izvedeni vsi ti postopki Občinski svet Občine Lendava ponovno odloča o sprejetju oz. spremembi Odloka o imenovanju in preimenovanju ulic v mestu Lendava in imenovanju ulic v naseljih na območju Občine Lendava.

Kakršne koli stroške, tudi stroške osebnih dokumentov prebivalcev na teh območjih bo najverjetneje primorana financirati Občina Lendava iz proračuna.