Sveže

Puconci: Sanacija starega odlagališča ter sodobno rudarjenje surovin iz odpadkov?

Na podlagi predloga občin ustanoviteljic javnega podjetja CEROP d.o.o. in podjetja samega, bi lahko, kot kaže, v Puconcih sanirali staro odlagališče in sicer na način, da bi rudarili s težkimi in žlahtnimi kovinami naprav, ki so sedaj zakopane, torej jih izluževali ter s tem omogočili krožno gospodarjenje s temi redkimi surovinami.
Ob ustanovitvi podjetja Cerop d.o.o. je na lokaciji v Puconcih že bilo staro odlagališče, ki se je tekom poslovanja regijskega centra ustrezno zaprlo. Staro odlagališče nima ustreznega tesnjenja dna in v njem so odpadki, ki še niso bili obdelani, saj takrat v Pomurju še ni bilo niti tehnologije niti centra za ravnanje z odpadki. Zato v Puconcih želijo, v skladu s prasko in izkušnjami iz tujine, to staro odlagališče odprli in vse odpadke ustrezno obdelati ter pripraviti novo odlagalno polje za prihodnje potrebe odlaganja.

“Med odpadki, ki se nahajajo v starem odlagališču predvidevamo, da je veliko gorljive frakcije, ki se lahko termično obdela, prav tako pa je veliko odpadkov, ki lahko služijo kot vir pridobivanja surovin. Ker se soočamo s čedalje večjimi tehnološkimi potrebami v naši družbi in ker za kar nekaj surovin za proizvodnjo tehnoloških naprav kot so mobilni telefoni in računalniki, zmanjkuje naravnih nahajališč, je smotrni naslednji korak, da začnemo proučevati in izluževati težke in žlahte kovine iz odpadkov in izcednih vod,” so zapisali.

Kot so še zapisali, bo bo omogočilo krožno gospodarjenje z temi redkimi surovinami, ki so iskane na trgu, hkrati pa za okolje predstavljajo onesnaževala (denimo cink, baker, platina). S tehnologijo, ki bo omogočala pridobivanje teh kovin iz odpadkov in izcednih vod bo torej narejen pomemben korak pri preprečevanju onesnaževanja okolja s temi kovinami, prav tako pa bo vračal te kovine nazaj v snovni tok. Za učinkovitejše pridobivanje kovin je potrebno seveda prilagoditi tudi čiščenje izcednih vod in zato bo potrebna tudi nadgradnja čistilne naprave.

Projekt bi želeli zagnati že prihodnje leto, vrednost slednjega pa znaša 4,5 milijona evrov.