Ostalo

Predstavili publikacijo Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti

Predsednik sveta Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti (PMSNS) Ferenc Horváth je včeraj na sedežu skupnosti v Lendavi s podpredsednikoma sveta Zsuzsanno Bači in Dušanom Orbanom predstavil publikacijo z naslovom “V so-žitju.” V njej so na več kot 60 straneh prestavljeni lanski in letošnji dogodki, programi in projekti PMSNS.
Med najpomembnejše sodi podpis meddržavnega sporazuma o sodelovanju pri gospodarskem in družbenem razvoju narodnostno mešanega območja na obeh straneh slovensko-madžarske meje, na podlagi katerega bosta slovenska skupnost v Porabju in madžarska skupnost v Pomurju v naslednjih petih letih prejeli po 25 milijonov evrov. Pobudo za skupno financiranje je podal predsednik sveta PMSNS in narodnosti poslanec v Državnem zboru Ferenc Horváth, podpisala pa sta ga predsednika slovenske in madžarske vlade Janez Janša in Viktor Orbán.

Hkrati PMSNS že izvaja Program spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti. Cilj programa je razvoj gospodarstva v regiji, kjer živi avtohtona madžarska narodna skupnost. Ukrepi zajemajo spodbujanje naložb v gospodarstvu, kmetijstvu, razvoj turističnih dejavnosti in promocijo območja.

Med pomembne projekte na področju turizma sodi izgradnja sodobnega gostišča, tako imenovane čarde, v Dolgi vasi, kjer bodo ustvarili nove zaposlitve. Nastanitveni del bo namenjen tudi dijakom Dvojezične srednje šole Lendava, ki prihajajo iz nekoliko bolj oddaljenih krajev. Za ohranitev konjeniške kulture v Prekmurju je ob čardi med dolgoročnimi načrti predvidena ustanovitev sodobnega konjeniškega in postavitev prireditvenega prostora. Po občinah Hodoš, Šalovci, Moravske Toplice in Dobrovnik bosta medtem turiste vozila dva turistična vlakca. PMSNS prihodnost regije vidi v povezovanju bogate kulturne in gastronomske dediščine s kmetijstvom, vinarstvom in družinskimi podjetji.

Dolga vas

Predsednik sveta PMSNS Ferenc Horváth je ob tem na predstavitvi publikacije med drugim povedal, da je cilj vseh dejavnosti med drugim ustvariti pogoje, ki bi čim večje število mladih prepričalo, da bi se po končanem študiju vrnili in si v Pomurju ustvarili prihodnost. V preteklih desetletjih je namreč regijo zapustilo zelo veliko ljudi, s čimer se je zmanjšalo tudi število prebivalcev madžarske narodnosti.

“Pri tem velja poudariti, da smo poleg osrednjih projektov v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi in lokalnimi kulturnimi organizacijami na narodnostno mešanem območju izvedli naložbe, prilagojene potrebam lokalne skupnosti. Posebno pozornost namenjamo mladim, saj želimo, da bi bili aktivni člani naše skupnosti,” še dodaja Ferenc Horváth.

V dvojezičnih naseljih pomurskega narodnostno mešanega območja je PMSNS v letih 2020 in 2021 v sklopu vaškega programa sofinancirala manjša obnovitvena dela do vrednosti največ 4.000 evrov. Tako so v 27 naseljih obnovili nekatere vaške in gasilske domove, prenovili spomenike oziroma nakupili igrala ali pohištvo. Skupna vrednost sofinanciranja je znašala približno 95.000 evrov.

V okviru Programa za razvoj vrtcev v Karpatskem bazenu si že od leta 2018 prizadevajo za ustanovitev razvojnega centra, katerega cilj je nuditi pomoč otrokom s težavami ali motnjami v zgodnjem razvoju, razvijanje otrokovih oslabljenih ali počasneje razvijajočih se sposobnosti ter zagotavljanje boljše kakovosti življenja in socialnih odnosov. Zato je madžarska skupnost sofinancirala gradnjo nove stavbe v Radmožancih, v kateri bo deloval center za otroke s težavami v zgodnjem razvoju.

Prenova stavbe in dvorišča nekdanje šole v Čentibi bo Vrtcu Lendava omogočila ustanovitev treh novih oddelkov. Stavba bo v celoti prenovljena in prilagojena potrebam vrtca. V sklopu projekta je načrtovan tudi nakup opreme, potrebne za delovanje vrtca. Izvajalec projekta je kot ustanoviteljica vrtca sicer Občina Lendava, vendar je potrebna  sredstva za izvedbo zagotovila PMSNS.

PMSNS je Občini Lendava priskrbela tudi denar za gradnjo sodobne telovadnice pri podružnici lendavske Dvojezične osnovne šole I v Gaberju in za dodatne prostore za tamkajšnji vrtec. Telovadnica bo primerna za izvajanje pouka športne vzgoje osnovnošolcev, hkrati bo zagotavljala ustrezen vadbeni prostor za otroke iz vrtca, za okoliške športne klube in rekreativne skupine.

PMSNS je za dvojezične šole v Prekmurju v tem šolskem letu kupila še različno športno opremo (mizo za namizni tenis, različne žoge, pohodniške palice, kolebnice, trampoline itd.). Kompleti športne opreme so bili kupljeni v dogovoru s šolami glede na njihove potrebe. Vsaka šola je prejela športno opremo po lastni izbiri. Ob dvojezičnih vrtcih so bile urejene športne in igralne površine.

Na evangeličanski cerkvi v Domanjševcih so s podporo PMSNS že leta 2018 obnovili dve veliki hrastovi okni, letos pa bo sofinancirana še obnova nadaljnjih dveh ali treh oken. Pri izvajanju projekta bosta sodelovali Madžarska narodna samoupravna skupnost občine Šalovci in lokalna cerkvena organizacija.

Med načrti je tudi obnova romarske kapelice in okolice pri “Marijinem drevesu” v radmožanskem gozdu. PMSNS bodo pri izvajanju projekta pomagale okoliške cerkvene organizacije ter Krajevna skupnost Radmožanci in lokalna društva.

Programe in projekte, ki so zbrani v publikaciji, so podprli tudi slovenska in madžarska ministrstva, vladi obeh držav, skladi Evropske unije in fundacija Bethlen Gábor.