Ostalo

Pred nami Evropski teden mobilnosti, aktivnosti tudi v Lendavi

Med 16. in 22. septembrom bo potekal Evropski teden mobilnosti (ETM), ki že štirinajst let spodbuja lokalne skupnosti k izvedbi trajnih ukrepov na področju trajnostne mobilnosti. Letos se bo tej vseevropski pobudi v Sloveniji pridružilo rekordnih 71 občin. Nosilna tema je tokrat zajeta v sloganu Pametna mobilnost za gospodarsko uspešnost, ki izpostavlja dejstvo, da so trajnostni mobilnosti naklonjena mesta ekonomsko uspešnejša.





Evropski teden mobilnosti bo letos ponovno povezal na tisoče evropskih mest v prizadevanjih za človeku in okolju bolj prijazne načine mobilnosti. Do vrhunca dogajanja med 16. in 22. septembrom bodo po vsej Evropi potekale številne aktivnosti, ki bodo spodbujale k pametni in trajnostni mobilnosti kot dobri investiciji.

Pametna mobilnost za gospodarsko uspešnost je slogan, ki povzema osrednjo temo letošnjega Evropskega tedna mobilnosti. Raziskave namreč jasno kažejo, da imajo mesta, ki se zavzemajo za trajnostno mobilnost, opazno ekonomsko prednost. Vrednost nepremičnin v mestih z dobro kolesarsko infrastrukturo in učinkovitim javnim prevozov je, denimo, višja. Otroci, ki gredo v šolo peš ali s kolesom, dosegajo boljše rezultate. Zaposleni pešci in kolesarji v povprečju delajo učinkoviteje od voznikov avtomobilov, gredo manjkrat k zdravniku in manj časa preživijo na bolniški. Vse to ima pozitiven vpliv na ekonomski položaj lokalne skupnosti, k čemur lahko prispeva prav vsak izmed nas.

V Sloveniji bo letos pomembna tema na občinski ravni priprava Celostnih prometnih strategij, ki jih pripravlja kar 63 občin. Dan brez avtomobila, 22. septembra bo že tradicionalno poskrbel, da bodo prebivalci in obiskovalci sodelujočih občin vsaj en dan v letu doživeli mestna središča brez motornega prometa in odkrili, čemu, namesto avtomobilov, lahko namenijo dragoceni javni prostor. Vsako leto je Dnevu brez avtomobila namenjen 22. september, vendar ga lahko občine pripravijo katerikoli dan v času Evropskega tedna mobilnosti. Če občine tekmujejo za ETM nagrado na evropski ravni, mora biti dan brez avtomobila izveden 22. 9.

Lendava

teden-mobilnosti