Sveže

Prah okrog vodenja Turistične zveze Lendava vabi se še ni polegel, Totićeva vnovič s pooblastili

Marina Totić je, po podatkih iz AJPESa, vnovič vpisana kot zastopnica Turistične zveze Lendava vabi (TZLV). Omenjeni so, spomnimo, odvzeli pooblastila na izredni skupščini zveze lanskega decembra, ta pa se je pritožila na drugostopenjski organ, ki je odločil, da se odločba Upravne enote Lendava z dne 8. januarja letos v celoti odpravi. Po Metki Sabo Gerenčer je zastopnica zveze tako vnovič Totićeva.
Ministrstvo za notranje zadeve, kot drugostopenjski organ, je obe vpleteni strani seznanilo, da je Marini Totić vnovič bilo vrnjeno vodenje Turistične zveze Lendava vabi s pooblastili, po tem, ko ji je vodenje s pooblastili bilo odvzeto na decembrski izredni skupščini zveze, ki se je odvila v prostorih zveze na Kranjčevi ulici 4 v Lendavi. Totićeva se je na odločitev omenjene izredne skupščine pritožila preko svoje pooblaščenke, zadeva pa je sedaj bila vrnjena na prvostopenjski organ, UE Lendava, ki bo vnovič na podlagi dokumentacije in drugih dokazov odločal o tem, ali je bila izredna skupščina sklicana pravilno, v skladu s statutom in ali je bila izvolitev nove zastopnice regularna.

Drugostopenjski organ v svoji odločbi poudarja, da je po pregledu spisa zadeve, izpodbijane odločbe, pritožbe in odgovora na pritožbo ugotovil, da so bila v postopku nepopolno in napačno ugotovljena dejstva, ki so pomembna za pravilno in zakonito odločitev. Ministrstvo je med drugim zapisalo, da iz veljavnega statuta zveze ni razvidno, ali je poleg razrešitve predsednika zveze možen še kakšen drug način prenehanja pooblastil, in dodaja, da je glede na 33. člen statuta možen vpis dodatnega oz. drugega zakonitega zastopnika. Ministrstvo je tako zapisalo tudi, da je organ I. stopnje (UE Lendava), nepopolno ugotovil stanje, saj iz predloženih listih niso razvidni določeni pomembni elementi sklica skupščine.

Kot so zapisali na ministrstvu, iz predloženih listin omenjene sporne seje “ni razvidno, da bi bila sklicana v skladu s statutom zveze, npr. ni razvidno, kdo je sklical navedeno izredno skupščino, ali je sklepala le o zadevi, za katero je bila sklicana, ali so bili člani o sklicu skupščine in z dnevnim redom obveščeni najmanj 7 dni pred dnevom skupščine, prav tako iz navedenega zapisnika ni razvidno, da bi bila Marina Totić razrešena z mesta predsednice zveze, s čimer bi ji prenehala tudi vsa pooblastila, ki jih ima v skladu s statutom zveze, oziroma izhaja le, da Marina Totić do redne volilne skupščine, ki bo najkasneje 31.3.2024, ostaja predsednica zveze, vendar brez pooblastil (iz statuta zveze npr. ni razvidno. ali je poleg razrešitve predsednika možen še kakšen drug način prenehanja pooblastil) ter da se za zakonito zastopnico zveze imenuje Metka Sabo Gerenčer.”

Tako sprejeti sklepi pa po mnenju organa druge stopnje ne dajejo podlage za registracijo spremembe zastopnika na način, da se v register društev namesto Marine Totić kot zastopnica zveze vpiše Metka Sabo Gerenčer, temveč bi lahko dali zgolj podlago za vpis Metke Sabo Gerenčer kot druge zastopnice zveze, ki bi poleg Marine Totić zvezo zastopala v pravnem prometu, kar bi bilo v skladu z drugim odstavkom 5. člena ZDru-1, ki med drugim določa, da ima društvo oziroma zveza društev lahko dva zastopnika, če tako določa temeljni akt društva oziroma zveze, ter v skladu s 33. členom statuta zveze, ki določa da ima lahko zveza drugega zakonitega zastopnika. Navedene določbe statuta zveze namreč v povezavi z določbo 24. člena statuta, ki se nanašajo na predsednika zveze, ni mogoče razumeti tako, da se namesto predsednika zveze kot zastopnika zveze vpisalo koga drugega, saj je predsednik tudi zakoniti zastopnik zveze.

“Menim, da so nekateri člani IO TZLV s svojimi ravnanji nedvomno krnili ugled TZLV, ki se je gradil leta. Sicer pa vztrajam, da politično delovanje, diskreditacije, združevanje z namenom obračunavanja s posamezniki, ki smo jih bili deležni, ne sodijo v zvezo. Glede na vso dogajanje, navsezadnje tudi ugotovitve Ministrstva za notranje zadeve, pa člane izvršnega odbora, in sicer g. Dušana Zvera, g. Andreja Matjašeca, g. Geza Gömoša ter podpredsednico ga. Metko Sabo Gerenčer pozivam, da nemudoma odstopijo, saj so od 18.12.2023 naprej postopali v nasprotju z določili statuta TZLV in tako v škodo TZLV. Nadzorni odbor pozivam, tudi glede na vsebino izdane odločbe Ministrstva za zunanje zadeve (priloga), da se opredeli do ravnanja članov IO TZLV, prav tako, da pridobi vse sklepe in zapisnike, ki so bili sprejeti po 18.12.2023 in da se do njih tudi opredeli. Osebno menim, da so vsi sklepi, ki niso bili sprejeti skladno s statutom zveze neveljavni oz. nični,” pa je sporočila Marina Totić.

Marina Totić

Na odločbo se je odzvalo tudi nekaj članov Izvršnega odbora (IO) Turistične zveze Lendava vabi, a brez vednosti Totićeve, katerega članica je tudi slednja

“Res je, da je TZLV prejela omenjeno odločbo Ministrstva za notranje zadeve, ki pa niti približno ne govori o tem, da naj bi bila pooblastila Marini Totić, kot nekdanji predsednici, na izredni skupščini, dne 28.12.2023 odvzeta nezakonito. Pritožbeni organ je zadevo vrnil v ponovno odločanje Upravni enoti v Lendavi in sicer zgolj iz razloga, da prvostopenjski organ ponovno preveri, ali je takratna skupščina z dne 28.12.2023 bila sklicana najmanj 7 dni pred sejo skupščine in ali so člani bili vabljeni na običajen način. Ker pa mora UE Lendava o vlogi z dne 29.12.2023 ponovno odločati, je v registru Ajpes povrnjeno prvotno stanje, torej, da je Marina Totić zapisana kot zastopnica. Takoj po tem je že ga. Marina Totić odšla na banko in sedaj je edina, ki ima dostop do finančnih virov zveze.

Skupščina je soglasno na izredni dopisni seji skupščine 21.2.2024 potrdila razrešitev Marine Totić, kot predsednice in z 22.2.2024 Marina Totić ni več predsednica. Izredna notranja revizija, o kateri ste že sicer bili obveščeni, je ugotovila mnoge nezakonitosti in nepreglednosti v poslovanju zveze, večino s strani Marine Totić kot nekdanje predsednice zveze. Revizija je tudi ugotovila izjemno pomembno stvar, da Marina Totić ne more biti istočasno predsednica in zaposlena (zakonska prepoved). Verjamemo, da je ga. Marina Totić zelo razočarana in jezna, vendar kot zaposlena na delovnem mestu Blagajnik-receptor (v bolniškem staležu) ne more predlagati oziroma pozivati člane Izvršnega odbora k odstopu.

Glede očitkov krnjenja ugleda TZLV, pa lahko povemo samo toliko, da bi bilo dobro, da ga. Marina Totić prvo pomete pred svojim pragom, pogleda vse svoje objave na družbenih omrežjih, v katerih se izjemno norčuje iz celotne zveze, poslovanja razglednega stolpa Vinarium in dodatne ponudbe pri stolpu Vinarium. Takšna ravnanja osebe, ki je zaposlena pri TZLV in hkrati pljuva po svojem delodajalcu, zgolj odražajo lastnosti te osebe. Že prej omenjene objave pa tudi postavljajo pod vprašaj upravičenost ga. Marine Totić do bolniške odsotnosti.”