Ostalo

Poklicna matura: Diamantni maturant je Domen Pucko

Tudi na Dvojezični srednji šoli Lendava so se včeraj razveselili rezultatov poklicne mature. Dijaki srednjih šol so tako včeraj bili seznanjeni z rezultati na poklicni maturi in zaključnem izpitu. Dvojezična srednja šola Lendava ima enega diamantnega maturanta, to je postal Domen Pucko.
Na DSŠ Lendava je v spomladanskem roku 2021 zaključni izpit opravljalo 23 dijakov. 21 dijakov je bilo uspešnih: 9 dijakov v programu Trgovec, 9 dijakov v programu Mehatronik operater in 3 dijaki v programu Elektrikar. 2 dijaka sta dosegla maksimalno število 5 točk. To sta Vanesa Magyar in Leon Sobočan, oba v programu Trgovec. Zaključni izpiti so tako bili 91,3 odstotno uspešni.

Poklicno maturo je opravljalo 37 dijakov. Vsi so bili uspešni: 20 strojnih tehnikov, 9 kemijskih tehnikov, 7 tehnikov mehatronike in 1 ekonomska tehnica. En dijak, kemijski tehnik, Domen Pucko, je dosegel 23 točk, in je postal diamantni maturant, torej je dosegel izjemen splošni učni uspeh na poklicni maturi. 4 dijaki so dosegli 21 točk in 4 dijaki 20 točk, “kar je odličen uspeh,” so poudarili pri DSŠ Lendava.

Tuji jezik je na spomladanskem roku letošnje poklicne mature opravljalo 19 dijakov, in sicer 14 iz angleščine in 5 iz nemščine. Certifikat je prejelo 17 dijakov, in sicer vseh 14 dijakov iz angleščine in 3 iz nemščine. “Čestitamo za dosežene rezultate, na katere smo zelo ponosni,” so zaključili v lendavski Dvojezični srednji šoli.

Rezultati splošne mature bodo znani 13.7.2020.

Foto: DSŠ Lendava