Ostalo

Pobuda iz Dobrovnika: Bo prva uradno ustanovljena pokrajina Pomurje?

V Ustavi Republike Slovenije so pokrajine opredeljene v okviru državne ureditve kot samostojen upravno politični teritorialni podsistem lokalne samouprave. A čeprav je za ustanovitev slednjih pripravljeno praktično že vse, pa te še vedno niso ustanovljene. Bo kot prva ustanovljena pokrajina Pomurje?
Ministrstvo za notranje zadeve in Vlada Republike Slovenije sta v mandatnem obdobju 2000-2004 storila odločilne korake za vzpostavitev pokrajin, kot druge ravni lokalne samouprave v Republiki Sloveniji. Izhodišče pri tem je bilo čvrsto in enotno politično stališče strank koalicije, da je uvedba regionalizma v Republiki Sloveniji nujna v podporo premagovanja regionalnih razvojnih razlik ter decentralizacije oblasti v državi, in nasploh uresničevanja evropskega načela subsidiarnosti. S sprejetjem Ustavnega zakona o spremembah Ustave Republike Slovenije leta 2006 so bili spremenjeni določeni členi ustave, ki so podlaga za zakonsko ureditev druge ravni lokalne samouprave, a kljub temu pokrajine v Sloveniji še vedno niso ustanovljene.

Slabosti ureditve države brez pokrajin sicer občutijo najmanjše in najbolj razdrobljene občine. V pokrajini ob Muri je trenutno 27 občin, a je prav iz majhne občine Dobrovnik prišla pobuda, da bi ustanovili pokrajino Pomurje, ki bi najverjetneje bila prva, formalno ustanovljena pokrajina v naši državi, pa čeprav zaradi političnih igric na državni ravni, še ne bo kmalu pokrajin. Kljub temu da -tako kot vse pokrajine v naši državi, pokrajina Pomurje formalno ne obstaja, pa ta kljub temu živi, tako turistično, kakor tudi promocijsko in podjetniško. Če seveda vprašamo ljudi, se ti zavedajo, da so Prekmurci oz. Prleki, torej Pomurci.

Po mnenju dobrovniškega župana, Marjana Kardinarja, bi morali tudi formalno dobiti pokrajino Pomurje. Po njegovem mnenju bi s tem lažje črpali sredstva, lažje bi bilo med drugim izvajanje projektov vezanih na celotno regijo, pa tudi čezmejno sodelovanje s sosednjimi pokrajinami na madžarskem, hrvaškem in v Avstriji bi bilo uspešneje. Kardinar poudarja, da je legitimno ustanovljena pokrajina Pomurje potrebna. Skupni regiji pa denimo pritrjujejo tudi v Prlekiji, kjer so mnenja, da je drobljenje političnih in gospodarskih interesov vse prej kot koristno. Pobudnik, Marjan Kardinar meni, da ustava že omogoča ustanovitev pokrajine Pomurje, pa čeprav drugih pokrajin v državi še ne bo. O predlogu bi naj v kratkem razpravljalo vseh 27 pomurskih občin s širšo civilno družbo.