Sveže

Po opravljenem ogledu objekta, najdene napake

V januarju 2016 je objekt Dvojezične srednje šole Lendava prišel v last Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter občine Lendava, saj je za objekt potekla lizinška pogodba. Kot je velevala pogodba, je bil 26.1.2016 opravljen skupen ogled objekta, ki pa je pokazal določene napake.
Silvija Hajdinjak Prendl, ravnateljica: “Ob izteku pogodbe in prenosu lastništva, je bil dne 26.1.2016 opravljen skupen ogled objekta, katerega namen je bil ugotovitev dejanskega stanja in napak, ki so nastale v času garancijske dobe ter so predmet investicijskega vzdrževanja. Naloga najemodajalca (HETA Asset Resolution d.o.o.) je v skladu s pogodbo o lizingu bila tudi investicijsko vzdrževanje, zato sta najemnika skupaj z najemnino plačevala tudi stroške investicijskega vzdrževanja.”

V skladu z dogovorom z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport je vodstvo šole naročilo razširjen energetski pregled s termografskimi meritvami, v katerem so bile ugotovljene nekatere napake in nepravilnosti od prevzema objekta do opravljenega pregleda, ministrstvo pa je naročilo neodvisno strokovno mnenje pregleda ugotovljenih napak v času garancijske dobe.

Napake, ki so bile ugotovljene na objektu se bodo odpravile v skladu z načrtom sanacije napak, ki ga bo pripravilo podjetje SGP Pomgrad d.d. kot glavni izvajalce del. Glavne napake so bile ugotovljene pri izvedbi fasade (severna stena), vgradnji oken in izolaciji športne dvorane. Na strehi so nastale poškodbe pri postavitvi sončne elektrarne. Napake naj bi se odpravile predvidoma do 15.8.2016.

“Sanacijska dela se še niso začela, saj trenutno še vedno poteka ugotavljanje stanja in oblikovanje strokovnega mnenja. Pouk zaradi tega ni oviran,” je še povedala ravnateljica, Hajdinjak Prendlova.