Ostalo

Po letu 2008 dvig cene čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda

Podjetje ČNL d.o.o. (Čsitilna naprava Lendava) je Občino Lendava dne 16.3.2023 obvestil o predlogu nove cene storitve čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda, ki je vstopila v veljavo s 1.3.2023. Predlagana nova cena koncesionarja znaša 0,780 EUR/m3 porabljene pitne vode (brez DDV), cena čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda je do sedaj znašala 0,6259 EUR/m3 porabljene pitne vode (brez DDV) in je bila v veljavi od 1.7.2008.
“Kot je splošno znano, se je situacija glede cene energentov v svetu in pri nas bistveno spremenila. Ugotavljamo, da se je cena električne energije tako zelo spremenila, da je z normalnimi internimi ukrepi več ne moremo kompenzirati in smo primorani predlagati spremembo cen čiščenja odpadnih vod, kar je v tem primeru edini vzvod, s katerim lahko tako velike spremembe kompenziramo in zagotovimo vzdržno finančno poslovanje Čistilne naprave Lendava,” so sporočili iz podjetja ČNL d.o.o.

Skladno s koncesijsko pogodbo med Občino Lendava in Čistilno napravo Lendava, ima ČNL najmanj 1-krat letno pravico oblikovati spremembo cen čiščenja, Občina Lendava pa spremembi cen daje soglasje. Občina je dolžna o predlogu odločiti najkasneje v roku 3 mesecev od prejema predloga in upoštevati čas veljavnosti nove cene tako, da je Čistilni napravi priznan dvig cen od njihove veljavnosti. Če občina ne sprejme akta o spremembi cene, mora Čistilni napravi Lendava pokriti razliko med veljavno in novo ceno.

Trikratno povišanje stroškov električne energije

Cena čiščenja odpadnih vod je do sedaj znašala 0,6259 EUR/m3 odpadne vode (brez DDV) in je bila v veljavi od 1.7.2008 in se od takrat ni spreminjala. “Čistilna naprava Lendava je finančne izzive v preteklosti uspešno obvladovala s spremljanjem dogajanj na trgu in sprotnim optimiziranjem stroškov (nova tehnologija sušenja, optimizacija čiščenja odpadnih voda, aktivno obvladovanje stroškov), tako da potrebe po spremembi cene čiščenja za občane in pravne subjekte ni bilo. Ob tej ceni smo v preteklosti uspeli uspešno poslovati,” so še sporočili iz podjetja ČNL d.o.o.

V letu 2022 je prišlo do tako dramatičnih sprememb cene električne energije, ki pa so se dotaknile tudi lendavske čistilne naprave “Stroškov več ne moremo kompenzirati z nobenimi ukrepi. V letu 2021 je bila cena električne energije v povprečju 53,15 EUR/MWh, v letu 2022 pa je le-ta narasla na cca. 267,25 EUR/MWh,” so še zapisali. Kot so sporočili, so skupaj z Občino Lendava iskali najugodnejšo ponudbo pri več ponudnikih. Nova cena čiščenja odpadnih vod je že veljavna od 1.3.2023. 

Predlagana novaceno čiščenja odpadnih vod je primerljiva s trenutno ceno v Murski Soboti, nižja je od trenutne cene v Gornji Radgoni in višja od trenutne cene čiščenja v Ljutomeru. K cenam v omenjenih občinah je potrebno v teh občinah prišteti še fiksni strošek omrežnine, med tem, ko tega stroška v Lendavi ni. Nova cena čiščenja odpadnih vod bo za štiričlansko družino predstavljala cca. 2,35 € višji znesek za čiščenje odpadne vode na mesec.

Primerjava cen: