Otto Močnek ni več podžupan, prav tako pa je odstopil tudi kot občinski svetnik

Na Glavni ulici 20, kjer domuje Občina Lendava, je vnovič burno. Občinski svet je tokrat ostal brez še enega člana občinskega sveta, Otta Močneka iz vrst SDS, ta pa je hkrati podal tudi odstopno izjavo kot podžupan. Podžupana sedaj ostajata Igor Kulčar in Ivan Koncut, kdo pa bo zapolnil mesto Močneka, vsaj kar se občinskega sveta tiče, še ni znano.
Na Glavni ulici 20 je znova burno. Po tem, ko je odstopil občinski svetnik, nekdanji župan mag. Anton Balažek iz vrst DeSUS, je sedaj odstopil še Otto Močnek iz vrst SDS. Kot nam je dejal župan Občine Lendava Janez Magyar je nad tem razočaran, tudi zaradi dejstva, da se je Močnek v začetku letošnjega septembra sam ponudil, da zasede podžupansko mesto, hkrati pa je sam navedel področje ki bi ga želel pokrivati. 17. septembra je župan Magyar funkcijo Močneka kot podžupana tudi podpisal, sledila je objava v Uradnem listu deset dni kasneje. “Kolikor vem, je Močneku težavo povzročala tudi višina dohodka, ki bi ga prejemal kot podžupan. To je 434,44 evrov mesečno. Tega ne določa Občina, niti jaz kot župan, temveč država.” je še dejal Magyar.

Nepoklicni podžupani so v 36. plačnem razredu

Podžupan občine opravlja funkcijo nepoklicno, zato mu pripada plačilo največ v višini 50 % plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. Podžupanu občine se plačilo za opravljanje nepoklicne funkcije podžupana določi v razmerju 50 % v fiksnem znesku in 50 % v variabilnem delu glede na pooblastila, vsebino in obseg dela od zneska, ki je določen za nepoklicno opravljanje funkcije. Župan občine s to pogodbo podžupanu ne določa variabilnega dela plačila, tako znaša izhodiščna vrednost plačila po tej pogodbi na dan podpisa pogodbe 434,44 EUR. V znesku plačila so zajeti tudi materialni stroški za opravljanje funkcije podžupana, skupaj s stroški prevoza na območju občine. Podžupanu kot članu občinskega sveta ali članu delovnega telesa ne pripada sejnina, ki pripada drugim članom občinskega sveta oziroma članu delovnega telesa.

Močnek: “Nisva se mogla uskladiti”

“Z županom se nekako nisva mogla uskladiti glede pogodbe za podžupana. Želel sem, da določene smernice na področjih, na katerih bi kot podžupan deloval (gospodarstvo, projekti, investicije), točno definiramo, damo na papir, nenazadnje sem vpet tudi v manjšinsko politiko in nekako se pri teh smernicah nisva uspela uskladiti, za kar mi je zelo žal. Funkcija podžupana mora biti natančno dorečena in enostavno sem začutil, da v taki obliki ne moremo sodelovati,” je za naš spletni portal včeraj dejal Otto Močnek. Na Občini Lendava žogico vračajo in poudarjajo, da so pogodbe za podžupane takšne skorajda že 25 let, a Močnek obilico težav pripisuje tudi omenjenemu dejstvu: “25 let so takšne, zakaj letošnje leto ne bi bila drugačna? Tudi to je težava.” Kot je Močnek še dejal, je pogrešal skupni sestanek z županom in obema drugima podžupanoma.

“Moj odstop z mesta občinskega svetnika so odnosi znotraj SDS-a. Tudi znotraj stranke se nekako nismo uspeli uskladiti. Mislim, da so relacije slabe, ni dovolj kontaktov in tako sem se odločil, da v tej obliki kot občinski svetnik ne morem sodelovati. Potrebujemo več sodelovanja znotraj SDS, v katerem je tudi župan. To je moje osebno mnenje in ni nujno, da je mnenje vseh. Glede na to, da smo iz iste stranke oz. liste, sem pričakoval več, več kompromisov, več skupnega nastopa,” je zaključil Močnek.