Ostalo

Odprava izdajanja računov za neprofitne organizacije

Neprofitnim organizacijam, ki imajo letno manj kot pet tisoč evrov prihodkov, več ne bo potrebno izdajanje računov, saj davčne blagajne, glede na njihova finančna sredstva, pomenijo prevelik strošek.

Na ministrstvu za finance so pripravili spremembe v pravilniku o izvajanju davka na dodano vrednost (DDV). Ta bo v javno obravnavo šel petega maja, določa pa, da “računov ne bo treba več izdajati tistim nepridobitnim organizacijam, katerih cilj ni doseganje dobička oziroma morebitnega dobička ne delijo, vodijo pa jih večinoma prostovoljci.” Tako recimo gasilskim društvom ne bo potrebno izdajati računov za prodajo koledarjev ali srečk, saj društva denar namenijo svojemu delovanju .

Izdajanje in davčno potrjevanje računov je za male zavezance preveliko administrativno breme, še posebej pa za tiste, ki opravljajo nepridobitno dejavnost, priznavajo pri Ministrstvu za finance. Spomnimo: Davčno potrjevanje računov je v Sloveniji obvezno od letošnjega 2. januarja in dopušča le malo izjem.