Ostalo

Vlada zakona, o dodatnih sredstvih za urejanje romske problematike, ne bo podprla

Vlada RS je na včerajšnjem rednem zasedanju sprejela mnenje o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Matjažem Hanžkom. Po mnenju predlagateljev, je potrebno Zakon o romski skupnosti v Republiki Sloveniji spremeniti.

Predlagatelj zakona pojasnjuje, da se vse od sprejetja Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji dalje kažejo vse večje potrebe po njegovi spremembi. Predlagatelj meni, da se največ težav na področju izvajanja veljavnega zakona kaže v tem, da občine ne izvajajo svojih obveznosti, posledica za neizvajanje pa je povezana z neustreznim financiranjem občin. Zaradi tega je predlagatelj mnenja, da je potrebno spremeniti način financiranja občin tako, da se jim za urejanje romske problematike namenijo dodatna sredstva, določiti pa je treba tudi varovalko za primer neizvajanja.

Predlagatelj predlaga rešitev, s katero lahko v urejanje poseže država, ki v primeru, da občina ne izvaja svojih zakonsko predpisanih dolžnosti, te izvrši sama, občini pa se zaradi tega dodeli manj sredstev iz tega naslova. S predlogom zakona se določa tudi moratorij na zemljišča, na katerih bivajo Romi. Predlagatelj ocenjuje, da so spremembe zakona potrebne še na področju sestave in nalog Sveta romske skupnosti Republike Slovenije.

Pomanjkljivosti pri delovanju Sveta romske skupnosti Republike Slovenije

Vlada Republike Slovenije v svojem mnenju pojasnjuje, da sicer razume utemeljene in legitimne cilje, ki se zasledujejo s predlogom zakona, zlasti urejanje bivanjskih razmer romske skupnosti, ki je tesno povezano, kot ugotavlja predlagatelj, z uspešnim vključevanjem pripadnic in pripadnikov romske skupnosti v družbo, izobraževanjem, zaposlovanjem in socialnim vključevanjem. Prav tako se tudi Vlada Republike Slovenije zaveda dejstva, da so se v praksi izkazale določene pomanjkljivosti pri delovanju Sveta romske skupnosti Republike Slovenije, zaradi česar bi bilo smiselno razmisliti o možnostih drugačnega oblikovanja in sestave te organizacije.

Vlada zakona ne bo podprla

“Kljub temu iz utemeljenih razlogov, navedenih v svojem odgovoru, Vlada Republike Slovenije predloga zakona ne more podpreti. Ker pa se Vlada Republike Slovenije zaveda pomembnosti urejanja odprtih vprašanj in odprave ugotovljenih pomanjkljivosti veljavne ureditve, bo ob upoštevanju namenov in razlogov predlagatelja za spremembe in dopolnitve veljavnega zakona, v okviru strokovne razprave, medresorskega usklajevanja in usklajevanja z romsko skupnostjo sama pripravila predlog sprememb in dopolnitev zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji.”