Ostalo

Odpovedi gradnje HE na Muri: DEM od države terja 6,5 milijona evrov

Odškodninski zahtevek zaradi odpovedi gradnje HE na Muri so DEM poslale državnemu odvetništvu ter v vednost ministrstvoma za okolje in prostor ter infrastrukturo. Ta je težak kar 6,5 milijona evrov.
Dravske elektrarne Maribor (DEM) zaradi ustavitve projekta gradnje hidroelektrarne (HE) na Muri od države zahtevajo 6,5 milijona evrov odškodnine. Agenciji Spem, ki jih je tožila zaradi prekinitve pogodbe o komuniciranju, tudi o tem projektu, pa DEM ne bo treba plačati odškodnine. V osmih letih so Spemu za svetovanje plačali 1,8 milijona evrov.

Kot so dodali, skupni stroški vlaganj za celotno porečje Mure znašajo približno 9,2 milijona evrov. Odškodninski zahtevek, ki se nanaša na sklep vlade o ustavitvi državnega prostorskega načrta (DPN) za HE Hrastje-Mota na Muri, znaša 6,5 milijona evrov, ob čemer bi v primeru odvzema koncesije v DEM zahtevali tudi povrnitev drugih vloženih sredstev.

V DEM so glede na sklep o ustavitvi DPN za omenjen projekt načrte trenutno ustavili, vztrajajo pa, da bi »s postavitvijo večnamenskega objekta«, kot so označili gradnjo HE in spremljajoče infrastrukture, reševali težave z nižanjem podtalnice, suše in namakanja. Nasprotniki gradnje HE trdijo ravno nasprotno, da z elektrarno teh težav ne bi rešili, ampak jih kvečjemu povečali.