Ostalo

Od jutri nekoliko višje cene bencina, dizelskega goriva in kurilnega olja

Najvišje dovoljene drobnoprodajne cene bencina, dizla in kurilnega olja bodo od jutri, 14. marca 2023, do vključno ponedeljka, 27. marca 2023, znašale 1,374 evra za liter bencina, 1,504 evra za liter dizelskega goriva in 1,097 evra za liter kurilnega olja.
Za liter bencina (NMB 95) bo na bencinskih servisih izven avtocestnega križa v novem 14-dnevnem obdobju potrebno plačati 1,374 evra na liter, pri 50-ih litrih to znese 68,7 evra. Če ne bi regulirali cen NMB 95 in hkrati potrošnike oprostili plačila okoljskih dajatev, bi po naših ocenah, kjer smo upoštevali vse v preteklosti veljavne davke in prispevke, za liter NMB 95 bilo potrebno odšteti okoli 1,471 evra na liter. Potrošnik bi za 50 litrov plačal 73,55 evrov, kar pomeni, da pri 50-litrskem tanku pri točenju NMB 95 potrošnik privarčuje 4,85 evra.

Liter dizla bo na bencinskih servisih izven avtocestnega križa v novem obdobju znašal 1,504 evra na liter, kar pri 50-ih litrih znese 75,2 evra. Če ne bi regulirali cen dizla in hkrati potrošnike oprostili plačila okoljskih dajatev, bi po naših ocenah, kjer smo upoštevali vse v preteklosti veljavne davke in prispevke, za liter dizla bilo potrebno odšteti okoli 1,612 evra na liter. Pri 50-ih litrih bi plačali 80,6 evrov, kar pomeni, da pri 50-litrskem tanku pri točenju dizla potrošnik prihrani 5,4 evra.

Za liter kurilnega olja bo v novem 14-dnevnem obdobju potrebno plačati 1,097 evra na liter. Pri naročeni količini 1.000 litrov kurilnega olja bo potrošnik tako plačal 1,097 evrov (brez prevoza). Če ne bi regulirali cen kurilnega olja in hkrati potrošnike oprostili plačila okoljskih dajatev, bi bilo po naših ocenah, kjer smo upoštevali vse v preteklosti veljavne davke in prispevke, potrebno odšteti okoli 1,251evra na liter. Potrošnik bi za nakup 1.000 litrov plačal 1.251 evrov, kar pomeni, da pri 1000-litrskem rezervoarju potrošnik privarčuje 154 evrov.

Marže trgovcev so v skladu z vladno uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov izven območja avtocest in hitrih cest omejene in lahko znašajo največ 0,0983 evra za liter dizelskega goriva in 0,0994 evra za liter NMB-95 ter za kurilno olje največ 0,08 evra za liter.

Cene pogonskih goriv na avtocestnem križu se oblikujejo prosto.

Cene omenjenih naftnih derivatov se bodo tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu (vir: angleško PLATT’S European Marketscan) in gibanju tečaja ameriški dolar- evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov. Za naftne derivate se štejejo 95-oktanski neosvinčeni motorni bencin, dizelsko gorivo brez dodatkov in kurilno olje.