Ostalo

Občina Vrbas iz Srbije in občina Moravske Toplice odslej povezani

 Zaključki in smernice ob prvem uradnem obisku in skupnem zasedanju vlad Republike Slovenije in Republike Srbije v Ljubljani, v začetku lanskega leta so bili povezovanje občin, lokalnih skupnosti ter opredelitev možnosti in priložnosti za sodelovanje na različnih področjih.

In ravno povezovanje sorodnih občin je bil namen obiska Občine Vrbas iz Srbije, z namenom, da bi z Občino Moravske Toplice vzpostavili povezanost na ekonomskem, kulturnem, turističnem in športnem področju. Predvsem, pa želijo predstavniki Občine Vrbas svojim občanom predstaviti in približati turistični potencial, ki ga ima Občina Moravske Toplice. Na srečanju so izpostavili, da vidijo v sodelovanju s Slovenijo tudi na lokalnem področju podporo na poti Republike Srbije v članstvo Evropske Unije, predvsem pa brez povezovanja in sodelovanja med občinami ne vidijo perspektive in možnosti za razvoj in rast tako na gospodarskem kot tudi na kulturnem področju.

Med drugim je Občina Vrbas ena od najrazvitejših v pokrajini Vojvodina, za katero so značilna velika območja kvalitetne obdelovalne zemlje, gospodarska in kulturna razvitost, velika gostota poseljenosti in demografska pisanost. Zato obe občini vidita možnost dodatnega razvoja in sodelovanja tudi na področju gospodarstva in kmetijstva kajti obe občini in pokrajini povezuje podobna kmetijska in industrijska dediščina.

Oba župana sta si bila enotna, da tovrstna srečanja prinašajo širok spekter projektnih, ekonomsko gospodarskih, kulturnih in turističnih povezovanj in realizacij, ki jih tudi v prihodnje želijo podkrepiti s srečanji med župani in lokalnimi gospodarstveniki ter drugimi strokovnimi sodelavci.