Ostalo

Občina Lendava objavila javno naročilo za obnovo vrtcev v Gaberju in Čentibi

Občina Lendava je na portalu javnih naročil objavila javno naročilo male vrednosti: Obnova vrtcev v Gaberju in Čentibi. Predmet javnega naročila je izgradnja prizidka k vrtcu v Gaberju ter obnova in prizidava stare šole v Čentibi za potrebe vrtca.
Projekta, ki sta nastajala dobro leto in pol, sta v teh dneh dobila zeleno luč za izvedbo. Občina Lendava je namreč objavila javno naročilo male vrednosti: Obnova vrtcev v Gaberju in Čentibi. Za omenjene gradbene posege je Občina Lendava gradbeno dovoljenje prejela konec meseca marca lansko leto, sofinancerska sredstva za izvedbo investicije pa zagotavlja Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost iz uspešne prijave ter pogodbe o sofinanciranju iz sklada Bethlen Gábor Alapkezelő.

V Gaberju se bo torej izvedla razširitev kapacitet vrtca in sicer za en oddelek oz. skupino. K obstoječemu objektu vrtca v Gaberju se bosta prizidala garderoba in sanitarije, izvedel se bo tudi nadstrešek, v skupni tlorisni velikosti 5,95 x 8,45 m. Prizidek bo pritlične izvedbe, zgrajen na jugozahodnem delu objekta, nadstrešek pa se izvede kot podaljšek nove strehe do obstoječega objekta vrtca.

En izmed večjih projektov pa je tudi preureditev objekta nekdanje šole oz. podružnične šole v Čentibi. Gre za objekt, ki je trenutno v precej klavrnem stanju in, ki je več kot nujno potreben popolne prenove. Nahaja se sredi naselja Čentiba in je za to naselje precejšnjega pomena. Objekt se bo tako preuredil za potrebe podružničnega vrtca Lendava. K obstoječemu objektu se na vzhodni in južni strani prizidata še pokriti terasi z nadstreškoma, dimenzij 7,8 m x 2,8 m ter pri vhodu na severni strani vetrolov dimenzij 9,9 m x 2,6 m. Skupna površina obdelave znaša 336,3 m2.

Dela se izvedejo na osnovi popisov del, izdelane projektne dokumentacije, pridobljenih gradbenih dovoljenj in uvedbe v posel. Interesenti se na javno naročilo lahko prijavijo do 17.7.2023 do 10.00 ure. Dela mora izvajalec izvesti skladno s terminskim planom, v največ 12 mesecih od podpisa pogodbe in uvedbe v posel.