Sveže

Občina Lendava lahko zaprosi za gradbeno dovoljenje: Ministrstvo za infrastrukturo izdalo odločbo o utemeljeni gradnji žičniške naprave

Na včerajšnji, 42. seji vlade Republike Slovenije so prisotni med drugim obravnavali vlogo o zainteresiranosti za graditev krožne kabinske žičniške naprave iz mesta Lendava do razglednega stolpa Vinarium. Poročevalka je bila Alenka Bratušek, ministrica za infrastrukturo, ta pa je razkrila, da je Ministrstvo za infrastrukturo izdalo odločbo o utemeljeni gradnji žičniške naprave. To v praksi pomeni, da Občina Lendava lahko zaprosi za gradbeno dovoljenje.
Občina Lendava je na Ministrstvo za infrastrukturo Republike Slovenije na podlagi 23. člena Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (ZŽNPO) že pred časom podala vlogo o zainteresiranosti za graditev krožne kabinske žičniške naprave iz mesta Lendava do razglednega stolpa Vinarium. V vlogi je Občina navajala zainteresiranost za gradnjo krožne kabinske žičnice po zahodnem pobočju Lendavskih goric od mesta Lendava do razglednega stolpa Vinarium.

Ministrstvo za infrastrukturo je v predhodnem postopku, na podlagi utemeljenih zahtev za obstoj zadostne potrebe po žičniški napravi, izdalo odločbo o utemeljeni gradnji žičniške naprave. Zakon določa, da je pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja za žičniško napravo treba pridobiti koncesijo, pred tem pa je potrebno, da Vlada Republike Slovenije sprejme koncesijski akt – Uredbo o koncesiji za graditev žičniške naprave v Lendavi. 

V koncesijskem aktu so navedeni zemljiške parcelne številke oziroma območje gradnje, pogoji, ki jih bo moral izpolnjevati bodoči koncesionar, ter način podelitve koncesije – javni razpis in njegova vsebina. Koncesijski akt določa tudi pogoje prenehanja koncesijskega razmerja. Koncesija se bo podelila za obdobje 40 let, koncesijsko pogodbo bo po pooblastilu vlade z izbranim koncesionarjem sklenil minister, pristojen za infrastrukturo. Javni razpis bo objavljen v Uradnem listu RS in na osrednjem spletnem mestu državne uprave.

25. člen ZŽNPO določa, da mora biti pred sprejetjem koncesijskega akta sprejet ustrezen prostorski akt, ki omogoča graditev žičniške naprave. Iz Lokacijskih informacij, z dne 14. januarja 2021 in z dne 4. marca 2021, je razvidno, da je na območju predvidene trase žičniške naprave sprejet prostorski akt, ki omogoča graditev žičniške naprave.