Ostalo

Ob reki Muri nastajajo nove interpretacijske točke

S projektom Obnovitev mokrotnih habitatov ob Muri (Natura Mura) se je poleti, leta 2020 začela izvedba največjega revitalizacijskega projekta na in ob reki Muri do sedaj. Projekt bo zaključen letos decembra, v tem trenutku pa ob reki Muri nastajajo nove interpretacijske točke, ki se bodo raztezale od Šentilja do Benice.
Reka Mura je zaradi svoje biotske pestrosti in vpliva za regijo izredno pomembno, pa tudi občutljivo območje. V okviru kohezijskega projekta Natura Mura smo partnerji preko naravovarstvenih aktivnosti prispevali velik delež k izboljšanju stanja habitatov in vrst v bisfernem območju reke. V letošnji pomladi pa ob celotnem toku reke nastajajo nove interpretacijske točke, ki bodo izboljšale razumevanje pomena vrst, habitatov in tudi procesov, ki se odvijajo v tem enkratnem naravnem okolju.

Razvojni center Murska Sobota je v okviru projekta v preteklih letih pripravil načrt interpretacije. Pri pripravi so sodelovali tudi partnerji projekta in deležniki v okolju. Projektiranje interpretacijskih elementov je delo zunanjega izvajalca, Ateljeja Ostan Pavlin.

V letošnjem letu so začeli s postavljanjem elementov v naravi. Izvedbo in postavitev elementov so zaupali lokalnemu podjetju Vojcles d.o.o., ki ima s tovrstnimi deli že kar precej izkušenj. Za začetek so postavili prva počivališča, ki so namenjena predvsem opazovanju narave in procesov v naravi, do poletja pa bo vzpostavljenih vseh 12 lokacij za interpretacijo, med njimi tudi tri učne poti in trije informacijski centri, ki bodo ponudili bogate informacije o reki Muri, obrečnem prostoru, vrstah in habitatih, ki so ohranjeni v tem območju, pa tudi o sobivanju reke in ljudi v pokrajini ob Muri.

Projekt Natura Mura

Osrednji cilj projekta je obnova vodnih, gozdnih in travniških življenjskih območij Natura 2000 ob reki Muri. Zato so predvideni ukrepi kot je revitalizacija struge Mure, obnova rečnih rokavov in mrtvic, poplavnih gozdov ter mokrotnih travnikov. Z interpretacijskimi centri in poligoni ter posodobljenimi učnimi potmi bomo v projektu oplemenitili turistično ponudbo za domačine in turiste. Interpretacijske točke, ki se bodo raztezale od Šentilja do Benice, bodo na sodoben način prezentirale zgodbo o pestri pomurski naravi in pomenu njenega varovanja, saj je območje vse bolj prepoznano kot zanimiva trajnostna turistična destinacija.

Izvedba projekta pa predstavlja tudi pomemben korak k doseganju ciljev trajnostnega razvoja UNESCO Biosfernega območja Mura.

Partnerji projekta so: Zavod RS za varstvo narave (vodilni partner), Direkcija RS za vode, Zavod za gozdove Slovenije, Slovenski državni gozdovi, Občina Velika Polana in Razvojni center Murska Sobota. Pri oblikovanju projekta so aktivno sodelovale tudi lokalne skupnosti iz pomurske regije. Projekt je financiran iz programa za izvajanje Evropske kohezijske politike 2014-2020 iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije iz sredstev namenjenih doseganju ciljev Nature 2000. Vrednost projekta je 4,6 milijona EUR, izvedba bo trajala do decembra 2023.