Ostalo

“NSi Lendava občinskega proračuna za leto 2016 ne podpira”

Na letošnji 1. redni seji je občinski odbor NSi – Krščanski demokrati, pregledal in opravil razpravo v zvezi z predlaganim predlogom proračuna občine Lendava za leto 2016. Po pregledu razpoložljivega gradiva izdanega s strani občinske uprave in gradiva za proračun za leto 2016 je OO NSi Lendava mnenja, da predlaganega proračuna ne bodo podprli.

OO NSi Lendava je mnenja, da predlagani proračun:

1. ne odraža obljubljenega preboja na nekaterih področjih, predvsem gospodarskem, kot so to obljubljali na volitvah člani vladajoče koalicije in aktualni župan;

2. ne zaustavlja negativne trende v občini na področju nezaposlenosti (12/2015: 24,1%), negativne demografske trende (povprečna starost prebivalstva leta 1999: 39,8 let, 2015: 46,2 let, delež mladih do 14 let starosti leta 1999: 14,6%, 2015: 11,2 %, delež prebivalcev starih med 14 in 64 let starosti leta 1999: 70,1%, 2015: 67,5%), ne zaustavlja upad prebivalstva občine (leta 2008: 11431, leta 2015: 10558 prebivalcev. Vir: SURS);

3. nejasno prikazuje razvojne projekte občine v smislu poteka finančnih projekcij za naslednja leta, ker so ogromne razlike v sprejetih postavkah v proračunu za leto 2015 (Načrt razvojnih programov 2015-2018) in v predlogu za leto 2016 (Načrt razvojnih programov 2016-2019) ostale neobrazložene. Posamezni projekti, ki so bili sprejeti za leto 2015 so v letošnjem predlogu preprosto izginili, načrtovani pa so novi z malo razlage in brez konkretnih informacij. Razlago zahteva tudi načrtovan Mednarodni kulturni center v skupni vrednosti 4 milijonov €. Prav tako bode v oči razlika na postavki 140021 (Razgledni stolp v Lend. Goricah), kjer je bila v letu 2015 sprejeta investicijska vrednost 1.814.000€, v novi projekciji pa je navedena vrednost 2.195.920€ (nepojasnjena je rast za 381.920€ );

4. zmanjšuje denarna sredstva za občinske javne zavode na področju družbenih dejavnosti, nalaga pa istim večje naloge pri hkratni podhranjenosti s kadri (nejasna kadrovska politika).

“OO NSi Lendava nadalje ugotavlja, da odbori občinskega sveta ne opravljajo svojega poslanstva v popolnosti, ker se ne sestajajo dovolj pogosto, da bi lahko razpravljali o vseh aktualnih problemih in da bi lahko dejansko vplivali na tako imenovani »gospodarski preobrat« v občini. Zgoraj navedena dejstva in trendi v občini Lendava nas žal ne obdajajo z optimizmom za prihodnja leta. Neznanka je tudi vpliv migrantskega centra v industrijski coni Lendave, ki bo vsekakor imel nepredvidljive učinke na gospodarsko, turistično, socialno in  varnostno politiko v občini. Zaradi navedenih dejstev člani občinskega odbora NSi – Krščanski demokrati predlagani proračun občine Lendava za leto 2016 v predstavljeni obliki ne podpiramo,” so še poudarili.