Sveže

Nižje cene bencina in kurilnega olja, malenkost višja cena dizla

Ob nespremenjenih trošarinah najvišje dovoljene drobnoprodajne cene bencina, dizla in kurilnega olja od danes do vključno ponedeljka, 17. junija 2024, znašajo 1,473 evra za liter bencina, 1,463 evra za liter dizelskega goriva in 1,099 evra za liter kurilnega olja.
Za liter neosvinčenega motornega bencina (NMB 95) bo ob nespremenjeni trošarini, ki je trenutno določena na 0,45824 evra za liter, na bencinskih servisih izven avtocestnega križa v novem 14 dnevnem obdobju treba plačati 1,473 evra za liter (pred spremembo 1,495 evra za liter), pri 50-ih litrih to znese 73,65 evra. Če ne bi regulirali cen NMB 95, bi po ocenah za liter NMB 95 bilo treba odšteti okoli 1,535 evra za liter.

Liter dizla bo, ob nespremenjeni trošarini, ki je trenutno določena na 0,42538 evra za liter, na bencinskih servisih izven avtocestnega križa v novem obdobju znašal 1,463 evra za liter (pred spremembo 1,462 evra za liter), kar pri 50-ih litrih znese 73,15 evra. Če ne bi regulirali cen dizla in hkrati potrošnikov oprostili plačila prispevka za obnovljive vire energije in soproizvodnjo toplote in elektrike, bi po cenah, kjer so upoštevali vse v preteklosti veljavne davke in prispevke, za liter dizla bilo treba odšteti okoli 1,538 evra za liter.

Za liter kurilnega olja bo, ob nespremenjeni trošarini, ki je trenutno določena na 0,15085 evra za liter, v novem 14 dnevnem obdobju treba plačati 1,099 evra za liter (pred spremembo 1,103 evra za liter). Pri naročeni količini 1000 litrov kurilnega olja bo potrošnik tako plačal 1099 evrov (brez prevoza). Če ne bi regulirali cen kurilnega olja in upoštevali vseh v preteklosti veljavnih davkov in prispevkov, bi bilo treba odšteti okoli 1,197 evra za liter. Potrošnik bi za nakup 1000 litrov plačal 1.197 evrov, kar pomeni, da pri 1000 litrskem rezervoarju potrošnik privarčuje 98 evrov.

Marže trgovcev so, v skladu z vladno Uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov ter Uredbo o spremembah Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, izven območja avtocest in hitrih cest omejene in lahko znašajo največ 0,0783 evra za liter dizelskega goriva in 0,0794 evra za liter NMB-95 ter za kurilno olje največ 0,08 evra za liter.

Cene pogonskih goriv na avtocestnem križu se oblikujejo prosto, katere ceste so avtoceste in hitre ceste pa določa Uredba o kategorizaciji državnih cest.

Cene omenjenih naftnih derivatov se bodo tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu (vir: angleško PLATT’S European Marketscan) in gibanju tečaja ameriški dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14 dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov. Za naftne derivate se štejejo 95-oktanski neosvinčeni motorni bencin, dizelsko gorivo brez dodatkov in kurilno olje.