Ostalo

Naftina čistilna naprava: Sosedi zaskrbljeni zaradi novega cevovoda v reko Muro

Podjetje Petios d.o.o. iz Murske Sobote se je že dlje časa zanimalo za nakup industrijske čistilne naprave nekdanje Nafte Lendava. V sredini julija 2017 je direktor podjetja Petios d.o.o. Boštjan Rituper s stečajnim upraviteljem Nafte Lendava Silvom Zorcem pri notarju podpisal pogodbo o nakupu in kasneje kupnino tudi plačal.
Omenjena čistilna naprava je v last podjetja Petios d.o.o. prešla lansko leto, s plačilom kupnine, ki je znašala 253 tisoč evrov. Ta ima veljavno okoljevarstveno dovoljenje za odstranjevanje odpadkov tekočih goriv ter lužin iz vrtin, a ne izpolnjuje določenih drugih okoljskih pogojev zaradi odvajanja iztočnih vod v potok Kopica in ne v reko Muro.

Lastnik, podjetje Petios d.o.o., je praktično skorajda že končal cevovod do reke Mure, ki bo omenjeni čistilni napravi ponovno omogočila delovanje v svojem celotnem obsegu, predvsem iz okoljevarstvenega vidika, v reko Muro pa se bodo tako preko tega cevovoda izlivale iztočne vode. V praksi gre za deževnico, ki se nabira na območju čistilne naprave in na območju, ki ga imajo v svoji lasti državne rezerve.

Kljub temu, da teh odpadnih vod naj ne bi bilo veliko in kljub temu, da uradno naj ne bi šlo za onesnaženo vodo, saj omenjena čistilna naprava obratuje zelo dobro, pa so sedaj zaskrbljeni naši sosedi, Hrvati. Ti takšno izlivanje iztočnih vod v reko Muro že nazivajo kot potencialno ekološko bombo, trdijo pa tudi, da bo to najbolj prizadelo ob reki Muri živeče hrvaške državljane. Med drugim v “Međimurskih novinah” pišejo še, da javnost tako na eni kakor tudi na drugi strani ve malo.

O predmetni zadevi se bo, kot še pišejo v “Međimurskih novinah,” informiral hrvaški minister za zaščito okolja, Tomislav Ćorić. Pri tem v omenjenem tedniku še navajajo, da se je že skorajda končala saga z razvpito lendavsko bioplinarno, pa že prihaja nova ekološka težava. Med drugim tamkajšnja javnost, kot še piše tednik, vprašljivo gleda tudi na cevovod podjetja Lek, katerega iztočne vode prav tako vzbujajo mnogo vprašanj.