Ostalo

Na Goričkem izvajajo projekt “Skrito Goričko”

Na območju zavarovane narave in krajine poteka projekt z nazivom Skrito Goričko, ki se financira s sredstvi LAS Goričko. Glavni cilj je povečati turistično privlačnost območja in s tem izboljšati življenske pogoje za večjo kakovost bivanja prebivalcev območja. Ta cilj se bo meril s povečanjem obnovljene infrastrukture, namenjene dvigu kvalitete življenja prebivalstva in razvoju turistične dejavnosti in s povečanje turističnih produktov, ki jih tržijo turistični ponudniki na območju LAS.
Operacija na enem mestu združuje različne resurse, ki jih povezujejo v inovativni produkt za nove ciljne skupine, ki spadajo v tako imenovani vzdržni turistični segment in prinašajo novo kakovost za območje LAS. To niso masovni turisti ampak majhne skupine, ki cenijo dejstvo, da je manj lahko več. Pri tem se osredotočajo na bazično goričko kuhinjo, ki je od nekdaj cenila odnos do narave in sezonskost ter vzdržnost.

“Izvajanje aktivnosti zahteva ogled na terenu. V soboto smo ‘odkrivali’ skrito Goričko v Markovcih, kjer je čudovit pogled s terase mladinskega doma Peterloug in Mladinski dom na Hodošu. Prvi je nastal z obnovo nekdanje podružnične šole v Markovcih s sredstvi projekta Greenexercise in drugi v nekdanji stražnici jugoslovanske vojske, ki je bdela na begunci na naši strani železne zavese z Madžarsko. Tudi v ta mladinski dom so se vlagala projektna sredstva. Spodbudne so informacije upravljavcev, da oba domova živita ter, da njihovi gostje pogosto pridejo z vlakom. Postaja je v Šalovcih in na Hodošu,” je zapisala Stanislava Dešnik direktorica javnega zavoda Krajinski park Goričko.

Operacija skrito Goričko, po neodkritih poteh Goričkega, katere nosilec je občina Gornji Petrovci, je za projekt prejela dobrih 163.000 evrov. Gre za inovativni produkt za nove ciljne skupine, ki spadajo v t. i. vzdržni turistični segment in prinašajo novo kakovost na območje LAS.