Ostalo

MO Murska Sobota, občina Ljutomer in občina Dobrovnik skupaj v projektu “Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi”

V projekt “Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi,” ki ga financira Ministrstvo za infrastrukturo RS, se je od leta 2016 do danes, vključilo že 60 slovenskih občin, ki kot take igrajo ključno vlogo pri postavitvi sistema in si prizadevajo za višanje kakovosti življenja svojih občank in občanov. V teh občinah so bili zajeti podatki o dostopnosti infrastrukture za invalide (npr. pločnikov, cest, križišč, wc-jev, … ). Ti podatki so na voljo brezplačno vsem uporabnikom za omogočanje mobilnosti, upravljalcem infrastrukture pa lahko služijo za odpravo ovir v prostoru.
Projekt spodbuja občine, da v svojih urbanih okoljih zagotovijo ustrezno dostopnost in vključevanje v družbene dejavnosti za vse, s poudarkom na osebah z oviranostmi, ki so iz družbe pogosto izključene, zato je cilj k projektu priključiti vseh 212 slovenskih občin.

K projektu se pridružujejo MO Murska Sobota, občina Ljutomer in občina Dobrovnik

Na podlagi dosedanjih aktivnosti in prvih projektnih rezultatov so nekatere sodelujoče občine že lahko pripravile rešitve in izvedle prve prilagoditve dostopnosti urbanega prostora, ter s tem izboljšale mobilnost za vse, s poudarkom na gibalno oviranih, slepih in slabovidnih, gluhih in naglušnih ter starejših.

Projekt se tako razvija v treh razvojnih stopnjah (podatki o dostopnosti za celo državo, vzdrževanje podatkov, kot tretja faza pa je v naslednjih letih planirana “Platforma mobilnosti in spletne dostopnosti za invalide in starejše v domačem okolju,” ki bo povezala različne podatkovne baze in ponudila dodatne storitve). To pa pomeni spoštovanje zavez o dostopnosti in osebni mobilnosti Konvencije o pravicah invalidov in EU Strategije o pravicah invalidov za obdobje 2021-2030, Direktive (EU) 2019/882 o zahtevah glede dostopnosti za proizvode in storitve, itd.

Za vse ranljive skupine je prav tako pomembno tudi zagotavljanje dostopnih informacij na občinskih digitalnih kanalih, še posebej na spletnih straneh in mobilnih aplikacijah, ki morajo zadostiti Zakonu o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA). Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi« financira in vodi Ministrstvo za infrastrukturo, izvaja Geodetski inštitut Slovenije (GI), podizvajalec projekta je Beletrina.