Ostalo

Murska Sobota: Svetniki v prvem branju sprejeli proračun za leto 2019 v višini 25 milijonov evrov

Svetnice in svetniki so na minuli seji mestnega sveta v prvem branju obravnavali predlog proračuna Mestne občine Murska Sobota (MOMS) za leto 2019 v višini 25 milijonov evrov, ki ga odlikuje ravnotežje med razvojno in socialno naravnanostjo. Deleža sredstev za investicije ter sredstev za socialne transferje, predšolsko vzgojo, šolstvo, kulturo, šport in druge programe sta namreč skoraj povsem enaka (oba okrog 9 milijonov evrov ali 37%).
Tudi v letu 2019 MOMS nadaljuje s pospešenim črpanjem evropskih sredstev, ki dosegajo 25% vseh prihodkov (slabih 6 milijonov evrov) in so namenjena za izvajanje projekta Expano in prenovo mestnega središča. V predlog proračuna je vključena tudi priprava projektne dokumentacije za prihodnje projekte občine, kot so modernizacija in obnova kanalizacijskega in vodovodnega omrežja, izgradnja pokritega bazena, nadaljnje urejanje stadiona Fazanerija in energetska prenova javnih stavb, kulturnih ustanov, šol in vrtcev. S predlogom proračuna se zagotavlja skladen razvoj vseh predelov občine – tako mesta kot primestnih naselij.

Občinski proračun na prihodkovni strani obsega okrog 23 milijonov evrov, na odhodkovni pa okrog 24 milijonov evrov, kar ustvarja primanjkljaj v višini slabega milijona. Tega bo občina pokrivala z dodatnim brezobrestnim zadolževanjem pri državnem proračunu in novim dolgoročnim kreditom. Zadolževanje bo namenjeno predvsem naložbam v infrastrukturi, še posebej nujni obnovi kanalizacije ter obnovi cest in ulic v mestu in primestnih naseljih. Kljub dodatnemu zadolževanju pa MOMS ostaja med najmanj zadolženimi občinami v Sloveniji (konec leta 2018 je dolg na prebivalca občine znašal 314,27 evrov).

Župan dr. Aleksander Jevšek, je ob predstavitvi predloga proračuna povedal: “Pozornost občin se usmerja v čas nove finančne perspektive. Letošnji dvig povprečnine, ki ga je v veliki meri izničil dogovorjen dvig plač v javnem sektorju, je ponovno pokazal, da je razvoj občine odvisen predvsem od tega, ali smo s projekti pripravljeni privabiti evropski denar. Odločeni, da nadaljujemo razvojno preobrazbo Murske Sobote v občino visoke kakovosti življenja, pripravljamo nove projekte in skrbno bdimo nad zadolženostjo, da tudi v prihodnjih letih ohranimo razvojni pospešek.”

Poleg proračuna so mestni svetniki in svetnice na seji med drugim obravnavali še dopolnitve odloka o nalogah ter kriterijih za financiranje delovanja krajevnih skupnosti in mestnih četrti, ter odlok o širitvi gradbenega območja za Tomšičevo ulico ter sprejeli sklep o dvigu ekonomske cene v Vrtcu Murska Sobota in dvigu cene storitev pomoči na domu za leto 2019.