Ostalo

Murska Sobota: S koncem leta 2022 se bo tudi formalno zaključil projekt Dream Road

S koncem leta 2022 se bo tudi formalno zaključil projekt Dream Road, ki se izvaja v okviru programa Interereg Danube in je naslovil izzive celovitega in organiziranega razvoja romske skupnosti. Zagon projekta se je odvil 2. decembra 2020.
V organizaciji Raziskovalno-izobraževalnega središča Dvorec Rakičan je v sredo, 2. decembra 2020, potekal spletni zagon projekta Dream road (Danube REgion for improved Access and eMpowerment of ROmA Development). V okviru spletnega dogodka so predstavili projekt Dream road, ki temelji na vključevanju in opolnomočenju romske skupnosti z namenom izboljševanja funkcionalne, digitalne in informacijske pismenosti. Projekt, ki združuje 15 partnerjev iz desetih držav Podonavja in traja 30 mesecev, se osredotoča na preseganje družbene marginalizacije Romov in njihovega neenakovrednega dostopa do javnih storitev. S sodelovanjem vseh družbenih akterjev, vključevanjem in mobilizacijo romske skupnosti in širše družbe gradi temelje celostnim skupnostim.

Krepitev institucionalnih zmogljivosti v povezavi s ključnimi družbenimi izzivi

S projektom Dream road so projektni partnerji želeli člane romskih skupnosti spodbuditi in opolnomočiti, da sami postanejo gonilo potrebnih sprememb. Ključna rezultata projekta sta participativni razvoj novih rešitev za povečanje digitalne, informacijske in funkcionalne pismenosti Romov ter vzpostavitev širokih sodelovalnih mrež pri njihovem izvajanju. Prenosljive pilotne izvedbe pa temeljijo na razvoju računalniško podprtih prostorov, ki spodbujajo pridobivanje znanja, praktično učenje in digitalni dostop, kjer lahko člani spregledanih skupnosti pridobijo spretnosti in znanje, da postanejo informirani člani družbe. Ključnega pomena za doseganje uspeha pri izvajanju takih družbenih intervencij je tudi tesno sodelovanje romske skupnosti, pristojnih javnih organov in lokalnih skupnosti.

Na Pušči vzpostavljena informacija točka

Med drugim je MOMS, v okviru projekta Dream Road, v romskem naselju Pušča odprla informacijsko točko (Learning Lab), kjer potekajo številni dogodki, izobraževanja in svetovanja. Vse potrebne informacije lahko pripadniki romske skupnosti pridobijo v večnamenski dvorani na Pušči. Mestna občina Murska Sobota je skupaj s 15 organizacijami podpisala pismo o nameri o sodelovanju pri izvajanju informacijske točke v tem prostoru.

Pridobljena IKT oprema bo služila tako za delo in izobraževanje v okviru informacijske točke, organizacijo dogodkov kot tudi za mednarodno udejstvovanje Romov, še posebej na področju izmenjevanja izkušenj in medsebojnega sodelovanja na sploh. Rome, Puščo in Mestno občino Murska Sobota želijo projektni partnerji tudi na takšen način krepiti v mednarodnem prostoru. Sicer pa bo oprema na voljo tudi za delo KS in drugih društev, ki bodo potrebovali tovrstno opremo.

O rezultatih projekta na zaključnih konferenci na Madžarskem

V projektu so sodelovali partnerji iz Slovenije, Češke, Madžarske, Romunije, Bolgarije, Avstrije, Slovaške, Srbije, Moldavije in Ukrajine, ki so s tesnim sodelovanjem naslovili številne izzive in skupaj implementirali več kot 40 različnih aktivnosti. Skupna vrednost projekta je bila 2.072.267,40 evrov in je tako predstavljal enega izmed največjih transnacionalnih projektov, ki so se izvajali v prejšnji finančni perspektivi v Murski Soboti.

Z namenom podrobnejše predstavitve vseh dosežkov je bila organizirana tudi zaključna konferenca, ki je potekala 30. novembra 2022 v Lentiju na Madžarskem ter preko spleta in na katerem so bili ti rezultati tudi predstavljeni. Rezultati kažejo, da gre za uspešno implementiran projekt, ki bo zagotovo prispeval h krepitvi institucionalnih zmogljivosti v povezavi s ključnimi družbenimi izzivi na področju romske skupnosti.

Aktivni razvoj romske skupnosti tudi v bodoče

Mestna občina Murska Sobota še vedno sledi stalni in ambiciozni vizij razvoja romskega naselja in tudi zato se izvajajo številne aktivnosti in projekti. MOMS bo zato tudi v prihodnje snovala in iskala inovativne rešitve, pristope in projekte še za hitrejši in učinkovitejši razvoj romske skupnosti. Nenazadnje je to učinkovito delo z romsko skupnostjo prepoznala tudi Elisa Ferreira, Evropska komisarka za kohezijo in razvoj, ki si je edino romsko krajevno skupnost ogledala skupaj z ministrom za razvoj in kohezijo, dr. Aleksandrom Jevškom konec septembra.