Ostalo

Začetek projektiranja stanovanjskih stavb v Lendavi

Investitor Stanovanjski sklad Republike Slovenije in projektivno podjetje Projekt d.d. Nova Gorica sta v družbi Ivana Koncuta, podžupana v začasnem opravljanju funkcije župana Občine Lendava, podpisala pogodbo za projektiranje dveh večstanovanjskih objektov v Lendavi.
Kot smo že večkrat poročali, bo Stanovanjski sklad republike Slovenije v Župančičevi ulici zgradil stanovanjsko sosesko z 72 stanovanji. Objekta se bo na zemljišče umestilo kot del stanovanjske soseske, ki bo grajena v dveh fazah. Dovoljena etažnost za objekte je P+5, vsaka izmed faz pa bo obsegala gradnjo enega objekta s 36 stanovanji. Skupno je v soseski predvideno 72 stanovanjskih enot v velikosti od 35 do 85 kvadratnih metrov. Predviden pričetek gradnje je v prvi polovici leta 2024. Soseska bo operirala z 80 parkirnimi prostori. Gradnja bo financirana iz finančnih sredstev Evropske banke za razvoj.

Soseska bo zasnovana tako, da se bo objektoma in stanovanjem omogočilo enakomerno osončenost ter da se bo v večji meri izkoristilo možnost razgleda na mestno jedro ali Lendavski grad na vzhodni strani ter prekmursko ravnico na zahodni strani območja. Soseska nudi tudi navezavo za stanovalce na javne rekreacijske in sprehajalne površine ob Kobiljskem potoku na zahodni strani območja.

“V regiji je velik potencial za koriščenje geotermalne energije, zato bo pri snovanju energetske oskrbe stavb poseben poudarek namenjen iskanju najbolj učinkovitih in dolgoročno sprejemljivih energetskih rešitev. Izbralo se bo ustrezen sistem mehanskega prezračevanja z rekuperacijo toplote, na strehah objektov se bodo predvidela mesta za montažo sončne elektrarne. Za potrebe e-mobilnosti bodo predvidena tudi parkirna mesta z zunanjimi polnilnicami za avtomobile,” so še sporočili iz Stanovanjskega sklada republike Slovenije.

Teren ne omogoča gradnje podzemnih etaž, zato bo parkiranje omogočeno na zunanjih parkiriščih ob dostopni cesti, kjer bodo predvidena tudi parkirišča za obiskovalce. V soseski bo med objekti v sklopu zunanjih bivalnih površin postavljeno tudi otroško igrišče in skupne zunanje površine za druženje. Zunanja ureditev bo zasnovana tako, da bo zmanjšala vpliv hrupa prometnih cest in omogočila kakovostni zunanji prostor za stanovalce in uporabnike sosednjega vrtca. Projekt je v razvoju. Zazidalni preizkus za umestitev večstanovanjskih objektov v Lendavi je izdelalo podjetje ZEU-načrtovanje in inženiring d.o.o., vodja projekta pa je Tadeja Madjar Stajnko, univ. dipl. inž. arh.