Ostalo

Murska Sobota: Predlog proračuna za leto 2022 sprejet v prvem branju

Svetnice in svetniki Mestne občine Murska Sobota so na četrtkovi 23. redni seji mestnega sveta v prvem branju sprejeli predlog proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2022 v višini dobrih 34 milijonov evrov. V ambicioznem predlogu proračuna je kar 52% sredstev namenjenih za investicije, medtem, ko sredstva za socialne transferje, predšolsko vzgojo, šolstvo, kulturo, šport in druge programe znašajo okrog 27% proračuna.
Ob predstavitvi predloga proračuna je župan Jevšek povedal: “Vsakokratna sestava proračuna terja veliko usklajevanj in odločanja med razpoložljivimi sredstvi in prioritetami. Tudi letošnji predlog proračuna je skupno delo občinske uprave, javnih zavodov, krajevnih skupnosti in mestnih četrti ter svetniških skupin mestnega sveta. Prvič je v predlog proračuna vključeno tudi šest projektov, ki so jih predlagali občanke in občani sami, skozi tako imenovani participativni proračun.

Predlog proračuna je zastavljen ambiciozno, projektno in razvojno in znaša dobrih 34 milijonov evrov. Kar 52% odhodkov proračuna je namenjeno za investicije. Skoraj 18 milijonov evrov, od katerih si obetamo 8 milijonov evropskih in državnih razvojnih sredstev nam bo omogočilo dokončanje projektov Celostnih teritorialnih naložb in drugih sofinanciranih investicij ter uresničitev tistih, ki smo si jih zastavili skupaj.

V letošnji proračun so vključeni predvsem projekti trajnostne mobilnosti, v sklopu katerih bosta celovito prenovljeni Ulica arhitekta Novaka in Staneta Rozmana, ter začetek prenove Slomškove in Gregorčičeve ulice s tremi novimi krožišči. V predlog proračuna so prav tako vključene nujne sanacije občinskih cest Krog – Satahovci ter Polana – Markišavci. Eden največjih ostaja tudi letos regijski projekt nadgradnje Vodovoda sistema B, nujna je postopna celostna obnova kanalizacijskega in vodovodnega omrežja v občini. Poseben poudarek namenjamo reševanju stanovanjske problematike mladih s subvencijami za rešitev prvega stanovanjskega problema.

Ob številnih investicijah za boljšo kakovost življenja naših občank in občanov, ostaja na prvem mestu skrb za sočloveka. Skoraj nespremenjena ostajajo sredstva za socialne transferje, predšolsko vzgojo, šolstvo, štipendije, kulturo, šport, zaščito in reševanje ter druge programe. Za nujno potrebne energetske sanacije treh osnovnih šol (skoraj 2,5 milijona evrov) in zamenjavo kanalizacijskega kolektorja (1,1 milijon) na Slomškovi ulici bo potrebno dodatno zadolževanje.”

Predvidoma v mesecu februarju bo sledila druga obravnava predloga proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2022.

dr. Aleksander Jevšek