Ostalo

Upravne enote zagotavljajo storitve strankam in prilagajajo načine dela visokemu številu okuženih

Na upravnih enotah se okužbe in posamezni rizični stiki obravnavajo v skladu z aktualnimi odloki Vlade RS in priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
Upravne enote še vedno lahko s prilagajanjem organizacije dela v spremenljivih razmerah (pokrivanje morebitnih odsotnosti javnih uslužbencev iz razloga okužb, karanten, varstva otrok) zagotavljajo izvajanje del in nalog, ki so v njihovi pristojnosti. “Vsekakor pa so aktualne rešitve na način, da v primeru morebitnih odsotnosti večjega števila javnih uslužbencev na posameznem področju dela, posamezna upravna enota le začasno prekine poslovanje določenega krajevnega urada in javne uslužbence razporedi na sedež upravne enote, kjer je naloge potrebno izvajati prioritetno,” so pojasnili pri Ministrstvu za javno upravo.

Krajevni uradi se torej zapirajo zgolj kot začasni ukrep (v nekaterih primerih tudi le za en dan), s katerim posamezna upravna enota zagotavlja nemoteno delo na sedežu. Odločitev o omenjenih organizacijskih spremembah, ki so zgolj začasne narave in se v povezavi z aktualnimi razmerami dnevno spreminjajo, sprejme načelnica oziroma načelnik upravne enote.

Delo na upravnih enotah sicer poteka po ustaljenem redu z upoštevanjem veljavnih odlokov Vlade in priporočil Ministrstva za javno upravo iz začetka januarja, da se glede na vse epidemiološke okoliščine odredi uslužbencem upravnih enot delo od doma, če to dopušča delovni proces, narava in vrsta delovnih nalog, ter tehnične zmogljivosti. Slednje pomeni, da je na lokacijah upravnih enot prisotno manj uslužbencev, ker jih določen del izvaja naloge od doma.

Trud zaposlenih javnih uslužbenk in uslužbencev v upravnih enotah ter vodstev upravnih enot je ves čas usmerjen v zagotovitev kakovostnih, hitrih in prijaznih storitev za stranke. Tako je tudi v teh dneh, ko je število okuženih s korona virusom izjemno visoko, kar terja hitro odzivanje in sprotno, skoraj vsakodnevno, prilagajanje načina dela posamezne upravne enote. Zato naj v teh dneh ob obisku katerekoli upravne enote še posebej velja prijazen poziv k strpnosti in spoštljivemu odnosu.