Ostalo

Med Babinsko cesto in Soboško ulico v Ljutomeru bodo rekonstruirali kanalizacijo

V Mestni hiši v Ljutomeru sta v četrtek, 15. septembra 2016, potekala predstavitev in podpis pogodbe za projekt rekonstrukcije kanalizacije in vodovoda med Babinsko cesto in Soboško ulico v Ljutomeru.

Kot je dejal ljutomerska županja mag. Olga Karba si je Občina Ljutomer projektno dokumentacijo za rekonstrukcijo kanalizacije in vodovoda med Babinsko cesto in Soboško ulico v Ljutomeru pridobila v letu 2014. Izdelovalec dokumentacije je bil Svetovalni in gradbeni nadzor, Inženiring Rudi Sever s.p. iz Stročje vasi. Stroški dokumentacije so znašali 3.600,00 EUR.

Javno naročilo za izbiro izvajalca gradbenih del je Občina Ljutomer objavila na Portalu javnih naročil  20. julija 2016. Javno odpiranje ponudb je bilo izvedeno 29. avgusta 2016. Svoje ponudbe je oddalo 8 ponudnikov. Sklep o izbiri izvajalca del je bil izdan 1. septembra 2016.

Kot najugodnejši ponudnik je bilo izbrano Komunalno podjetje Ormož d.o.o. iz Ormoža. Pogodbena vrednost del znaša 104.220,55 evra. Rok končanja del je najpozneje do 15. novembra 2016. Strokovni in finančni nadzor nad investicijo bo izvajal GRADAL, Bojan Sekereš s.p. iz Lendave. Stroški nadzora bodo znašali 1.200 evrov.

Stroški izdelave varnostnega načrta in izvajanja koordinacije varstva pri delu na gradbišču bodo znašali skupaj 1.056 evrov. Izvajalec bo DAING d.o.o. iz Beltincev. Ljutomerska županja je še dodala, da se bo v okviru projekta izvedla rekonstrukcija mešane kanalizacije v dolžini 370 metrov in vodovoda v dolžini 325 metrov. S strani Komunalnega podjetja Ormož d.o.o. je pogodbo podpisala direktorica Pavla Majcen, ki je prepričana, da bodo v dogovorjenem roku dela kakovostno opravili, v kakovost del izvajalca pa ne dvomi tudi nadzornik Bojan Sekereš, ki je povedal, da je v preteklosti že večkrat bdel nad deli tega podjetja in večjih težav na gradbišču ni bilo, dela pa so bila izvedena strokovno.

Foto in tekst: Občina Ljutomer