Ostalo

Občina Lendava: Koliko so odšteli za sodne, pravne, notarske, … zadeve od vključno leta 2014?

Na zadnji redni seji občinskega sveta je en izmed občinskih svetnikov načel vprašanje o stroških odvetnikov in drugih pravnih storitvah Občine Lendava. Na Glavni ulici 20 so na vprašanje seveda bili dolžni odgovoriti in odgovore poslali tudi medijem.
“Na aprilski redni seji občinskega sveta je svetnik Dejan Süč postavil vprašanje glede angažiranja odvetnika za zastopanje Občine Lendava. Občinska uprava podaja informacijo na postavljeno vprašanje in tudi primerjalno analizo za ugotavljanje dejstev. Posredujemo vam informacijo iz Kartice finančnega knjigovodstva, Konto 402920 – sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih za obdobje od leta 2014 do leta 2018 in za novo obdobje med leti 2019 in 2020,” so sporočili iz Občine Lendava.

  • 2014: 44.632,30 EUR
  • 2015: 43.208,01 EUR
  • 2016: 26.001,09 EUR
  • 2017: 27.152,39 EUR
  • 2018: 14.044,39 EUR ter zapadle obveznosti enakega odvetnika v letu 2019: 5.423,78 EUR

SKUPAJ: 160.461,96 EUR

  • 2019 z novim odvetnikom: 12.511,66 EUR
  • 2020: 16.333,58 EUR