Ostalo

Madžarska narodna skupnost leta 2020 in 2021 z nekoliko več finančnimi sredstvi

Tako madžarska, kakor tudi italijanska narodna skupnost bosta v letu 2020 in 2021 prejeli nekoliko več finančnih sredstev, kar je posledica tudi nekoliko višjega državnega proračuna. Povišica sredstev ne bo šla le za plače, temveč tudi za izvajanje programov dela.
Komisija Državnega zbora za narodni skupnosti se je sestala na svoji 2. nujni seji, katero je, kot predsednik omenjene Komisije, vodil Ferenc Horváth. Glavna tema pogovora je bila višanje sredstev obema krovnima organizacijama narodnih skupnosti v naši državi, tako madžarski, kakor tudi italijanski skupnosti. Obe organizaciji bosta več finančnih sredstev prejeli tako v letu 2020 kakor tudi v letu 2021, denar pa ne bo zagotovljen le za plače, temveč tudi za izvajanje programov dela. Omenjeno višanje sicer ne vključuje sredstev za infrastrukturo.

Stanko Baluh, direktor urada za narodnosti: “Prejeti denar je potrebno sorazmerno razporediti. Predhodno smo se tudi usklajevali s posameznimi predstavniki narodni skupnosti, obema poslancema ter na koncu ugotovili, da kljub nominalnem povečanju finančnih sredstev za obe leti, ni bilo možno zagotoviti sredstev za vse potrebe, ki so bile tudi izražene na posameznih usklajevanjih in pa dogovorih, a smo se na nek način poskušali v nekem širšem kontekstu drugih državnih organov približati pozitivnemu trendu povečanja sredstev na posameznih postavkah.”

“V proračunih za leti 2020 in 2021 sledi povišanje sredstev pri kulturni dejavnosti italijanske in madžarske narodne skupnosti, predvsem zaradi napredovanj zaposlenih v obeh zavodih, ki se financirajo iz proračuna Ministrstva za kulturo, v ta znesek pa je vključeno tudi financiranje programa novoustanovljene samoupravne skupnosti Ankaran. V to je všteta tudi polna plača direktorja italijanskega zavoda Carlo Colombi ter nove zaposlitev v madžarskem zavodu,” je dejala Tanja Kerševan Smokvina iz Ministrstva za kulturo.

O odstotkih in številkah, koliko več je to finančnih sredstev, pa na omenjeni seji ni bilo govora. Znano je le, da bo Urad vlade RS za narodnosti leta 2020 razpolagal z 5.320.750 evri, leta 2021 pa s 5.500.827 evri. Več sredstev sta sicer narodni skupnosti prejeli že letošnje leto. Predlog takšnega proračuna so sprejeli vsi prisotni člani komisije. Nekoliko več sredstev je in tudi bo prejela tudi romska skupnost.