Ostalo

M. Sobota: Zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov odslej na Obrtni ulici

Občanke in občani Mestne občine Murska Sobota bodo od danes naprej odpadke oddajali v zbirnem centru na novi lokaciji. Podjetje Saubermacher-Komunala Murska Sobota je z današnjim dnem ukinilo zbirni center za ločeno zbiranje frakcij na Kopališki ulici 2 in ga preselilo na Obrtno ulici 40 (pri nekdanjem Merkurju, ob novi samopostrežni avtopralnici).

Zbirni center sta včeraj simbolično odprla župan Mestne občine Murska Sobota dr. Aleksander Jevšek in direktor podjetja Saubermacher-Komunala Murska Sobota Drago Dervarič. Tamkajšnji župan je ob tem povedal, da je lokacija začasna, da pa si bo Mestna občina Murska Sobota prizadevala za vzpostavitev sodobnega zbirnega centra v prihodnosti. Direktor Dervarič je poudaril, da je bila Murska Sobota prva v Sloveniji, ki je začela ločeno zbirati odpadke in se zahvalil občankam in občanom, ki si prizadevajo za čisto in zdravo okolje.

Oddaja odpadkov je vključena v mesečno ceno zbiranja komunalnih odpadkov in občanom ne povzroča dodatnih stroškov. Na novi lokaciji bodo povzročitelje odpadkov identificirali s črtno kodo. In kako ta sistem deluje? Povzročitelj odpadkov se bo ob prihodu vzbirni center identificiral s črtno kodo, ki je natisnjena na odrezku računa za mesec marec (položnice). Z odrezka zadnjega računa bo skrbnik zbirnega centra odčital črtno kodo in tako preveril, če je gospodinjstvo vključeno v organizirano zbiranje odpadkov in s tem upravičeno do uporabe zbirnega centra.