Ostalo

Panviti nagrada za širjenje kulture družini prijaznega podjetja v Sloveniji

Skupina Panvita je 15. maja 2023, na mednarodni dan družine, prejela posebno zahvalo za širjenje kulture družini prijaznega podjetja v Sloveniji. Skupina Panvita je sicer že več kot 10 let imetnica certifikata Družini prijazno podjetje.
Inštitut Ekvilib, ki podeljuje certifikat Družini prijazno podjetje, je minuli torek na slavnostni podelitvi certifikatov in posebnih priznanj podelil posebno zahvalo Panviti za širjenje kulture družini prijaznega podjetja v Sloveniji. Inštitut Ekvilib je sicer pred več kot desetimi leti prepoznal Skupino Panvita kot družini prijazno podjetje.

“Visoke standarde, ki jim sledimo pri zagotavljanju kakovosti in svežine naših izdelkov, upoštevamo tudi pri skrbi za naše zaposlene,” pojasnjuje Peter Polanič, direktor Skupine Panvita. “Skupino Panvita sestavlja čez 700 zaposlenih. Prav vsak posameznik je hkrati ključ za naš uspeh danes in zagotovilo za našo prihodnost. Posebna zahvala, ki smo jo prejeli iz strani Inštituta Ekvilib, izkazuje prepoznanje naše predanosti in dodatno potrjuje našo vizijo – delamo z ljudmi in za ljudi. Skupaj smo zgradili kulturo podjetja, kjer lahko naši zaposleni uspevajo tako osebno kot poklicno. Zahvaljujemo se zaposlenim Skupine Panvita in ostajamo zavezani k zagotavljanju podpornega, vključujočega delovnega okolja,” še dodaja.

Podjetje

Zgodba podjetja se je začela v dvajsetih letih 20. stoletja, z ustanovitvijo takratnega banovinskega posestva. S svojo organiziranostjo in znanjem je posestvo kmalu postalo največji kmetijsko-pridelovalni obrat v takratni Kraljevini SHS. Različni družbeno-politični sistemi so posestvo razbili na več manjših, neprofitnih enot. Šele s prihodom Kmetijskega gospodarstva Rakičana se je negativni trend drobitve ustavil in začel se je ponovni postopek združevanja.

Proizvodnja mesnih izdelkov ima korenine v Gornji Radgoni, kjer so ustanovili eno prvih podjetji, ki se je v regiji ukvarjalo s predelavo svinjskega mesa. Iz majhnega obrata, ustanovljenega leta 1922, je podjetje preraslo v vodilnega proizvajalca mesnih izdelkov. S priključitvijo k Skupini Panvita je podjetje dobilo nov zagon za uresničevanje svoje vizije na področju mesne predelave.

Rastoči stalež perutnine v tem delu Slovenije je sredi 20. stoletja odprl vrata sodobnemu klavniškemu obratu. Enako kot danes, je takratno klavnico s perutnino oskrbovalo celotno Prekmurje. S prehodom v tržni sistem se je perutninarska dejavnost priključila Skupini Panvita, ki je zagotovila vizijo in nadaljnjo nemoteno proizvodnjo.