Ostalo

Ljudska šola v Gaberju pred 101 letom. Preverite, kako je izgledalo šolsko leto 1921/22

1. september je tukaj in začenja se novo šolsko leto. Vsem šolarjem, dijakom, učiteljem in profesorjem ter seveda staršem želimo obilo uspeha. Danes vam predstavljamo izsek iz Kronike Ljudske šole v Gaberju za šolsko leto 1921/22. Torej šola pred natanko 101 letom. Besedilo je dobesedni prepis Kronike 2. razredne ljudske šole v Gaberju.
Začetek in konec šolskega leta:

 • Šolsko leto se je začelo 1. septembra, vpisovanje učencev se je vršilo 1., 2. in 3. septembra. Sklep šolskega leta je bil 29. junija. Redni pouk se je začel 5. septembra.

Poroka njegovega veličanstva Aleksandra I. 8.6. tega leta:

 • Šola je praznovala od 8. do 10. junija poroko njegovega veličanstva kralja Aleksandra I. 

Patriotične šolske slavnosti:

 • Po odloki z dne 8.X. 1921. štev. 13.265 višjeg šolskeg sveta v Ljubljani, je šola proslavila spomin kralja Petra I. osvoboditelja. Slovesnost se je vršila z deklamacijami in s govorom. Učenci so peli narodno himno. Proslavil se je rojstni dan njegovega veličanstva kralja 17. decembra, na dan slovanskih apostolov svetega Cirila in Metoda. Istočasno se je držalo v šoli protialkoholno predavanje. 8. junija se je proslavila poroka njegovega veličanstva. 29. junija se je proslavil Vidov dan.

Šolske slovesnosti:

 • 27. decembra 1921 je učiteljstvo priredilo “Božičnico.” Učenci so peli božične pesmi in predstavilo je igro “Betlehemski pastirčki.” 

Verske vaje:

 • Verouk se je držal v vsakem razredu po 2 ure na teden. Učenci so bili pri božični in velikonočni spovedi pod nadzorstvom učiteljstva. Prva sveta spoved in obhajilo se je vršila 27. maja v Dolnji Lendavi.

Ženska ročna dela:

 • Za starejše letnike se je predavalo ročno delo. Ročno delo se je razstavilo na vzpogled 29. junija.

Kmetijski pouk:

 • Učenci so se vadili v cepljenju.

Zdravstveno stanje:

 • Zdravstveno stanje učencev je bilo zelo dobro. Okrajni zdravnik je obiskal šolo 17. oktobra. Koze so se cepile 25. maja po zdravniku iz Dolnje Lendave.

Važnejši sklepi:

 • Katekizam se sme le tisti rabiti, ki ga je uvedel viš. šol. svet 31.III. 1922 v. š. sv. in 24.V. 1922 štev: 2057 šol. oddelek. Duplikati šolskih naznanil se morajo le v državnem jeziku izdati. Šolski oddelek 16.III. 1922 štev.: 1605.

Podpora revnim učencem:

 • Krajna zaščita dece in mladine v Dolnji Lendavi je obdarila 3 učence z čevlji in s oblekom.

Štatistične preglede:

 • 1. Število šolodolžnih otrok vobče in sicer: A) V začetku šol. leta 53 dečki, 54. deklice B) Na koncu 53 dečki 54 deklice
 • 2. Število otrok, ki s hodili v šolo, in sicer: A) V začetku šol. leta 51 dečki, 53. deklice B) Na koncu 46 dečki 49 deklice
 • 3. Število v šolskem okolišu šolodolžnih otrok, ki niso bili sprejeti v domačo osn. šolo, ker hodijo: A) Ali v druge osn. šole ali pa sploh v druge šole: – – B) Sploh iz kakršnega koli vzroka ostali brez pouka dečki 2 deklice 1
 • 4. Število otrok iz drugih šolskih okolišev, ki hodijo v to šolo dečki 0 deklice 0
 • 5. Sumarični izkaz vseh šolskih otrok, ki hodijo v to šolo po njih veri in materinskem jeziku. A) V začetku šolskega leta: 
  – Rimokatoliška vera 51 dečki 53 deklic
  – Materinski jezik: Slovenski jezik 3 dečki 1 deklica 
  – Madžarski jezik 48 dečki 52 deklic
 • B) Na koncu šolskega leta:
  – Rimokatoliška vera dečki 46 deklice 49
  – Materinski jezik Slovenski jezik dečki 3 deklice 1
  – Madžarski jezik dečki 43 deklice 48

Gaberje, dne 8. avgust 1922
Nikolaj Flisar, vodja