Ostalo

Lions klub Lendava se že od samega začetka ukvarja z različnimi dobrodelnimi prireditvami oziroma aktivnostmi

Lions klubi Murska Sobota, Lendava, Ljutomer in Gornja Radgona so včerajšnji dopoldan v restavraciji hotela Diana v Murski Soboti pripravili novinarsko konferenco, na kateri so predstavili delovanje in aktivnosti klubov ter napovedali dobrodelne akcije v lionističnem letu 2018/2019.
“Lions Clubs International” je mednarodna neprofitna humanitarna organizacija z 1.450.000 člani, združenih v 46.000 Lions klubih, ki so organizirani v 206 državah sveta Zveza Lions klubov Slovenije je v slovenskem prostoru prepoznavna s svojimi humanitarnimi programi in akcijami. Področje delovanja je usmerjeno v pomoč slepim in slabovidnim, pomoč socialno šibkim, pomoč zdravstveno hendikepiranim, gluhim in naglušnim, pomoč otrokom, pomoč ljudem in institucijam v okolju ter na svetovnem nivoju. Lions-i, kot člani Lions organizacije, so posamezniki, ki so zavezani doseganju največjih etičnih in moralnih standardov v svojem okolju in vsakdanjem življenju. Strategija, ki je skupna vsem 57 Lions klubom v Sloveniji, z več kot 1.500 člani ima štiri ključna področja delovanja Zveze Lions klubov Slovenije za obdobje 2018 – 2023 in sicer: Zdravstvo, okolje, socialno področje ter mladina.

Na včerajšnji tiskovni konferenci, ki se je odvijala v restavraciji hotela Diana v Murski Soboti, so sodelovali naslednji predstavniki: Damijan Jaklin, predsednik Lions kluba Murska Sobota, Tadej Pintarič, predsednik Lions kluba Gornja Radgona, Stanko Gjerkeš, predsednik Lions kluba Lendava, Marja Dolamič, predsednik Lions kluba Ljutomer in Boštjan Pihlar, conski predsednik. Pomurje ima sicer le omenjene štiri Lions klube.

Predsednik Lions kluba Ljutomer, Marja Dolamič

Lions klub Ljutomer

“Lions Klub Ljutomer ima trenutno ima 34 članov, v kratkem se nam bodo pridružili novi člani. V leonističnem letu 2018-2019 obeležujemo 10 let svojega delovanja. Pod okriljem Lions kluba že tretje leto deluje tudi Leo klub na GFM Ljutomer, ki šteje 20 članov. Letošnja generacija je izjemna in se aktivno vključuje v vse dejavnosti Lions kluba. Delujejo zelo samostojno, obenem se intenzivno izobražujejo za svoje kvalitetno delovanje.

Ključni projekti v Lionističnem letu 2018-2019:

Eden pomembnih projektov, s katerim nadaljujemo tudi v letu 2018 je projekt Donirana hrana, s katero poskrbimo, da užitna hrana iz ponudbe trgovin, ne konča med biološkim odpadki, ampak jo preusmerimo do tistih, ki jo potrebujejo. Rezultati in zadovoljstvo prejemnikov pa potrjujeta odličnost akcije. Za nami je letos že kar nekaj uspešno izvedenih projektov. 18.10. 2018 smo v sodelovanju z Splošno knjižnico Ljutomer – pripravili predstavitev prvenca mladega Roma, Sandija Horvata z naslovom: “Preprosto enostavno: čas je za spremembe.”

19.10.2018 smo izvedli predavanje na temo “Diabetes odraslih in otrok,” s poudarkom na medgeneracijskem sodelovanju in ozaveščanju o tej vse bolj prisotni bolezni. 28.11.2018 je bil odlično izveden Glasbeni koncert dijakov FGML in Leo kluba z dobrodelno noto za pomoč slabovidni sošolki Emi. 1.12.2018 smo opravili otvoritev razstave Plakat miru 2018, osnovnošolcev OŠ UE Ljutomer na temo “Bodimo prijazni,” njihove risbe pa krasijo naš koledar za leto 2019.

Konec tedna, 7.12.2018 se zaključuje akcija zbiranja daril, igrač, oblačil v organizaciji Leo kluba na GFML za praznično obdarovanje otrok in odraslih. Člani Leo kluba bodo tako polepšali praznične dni otrokom in starejšim, ki si praznične nakupe težko privoščijo. Že 15.12.2018 pa bo potekala Božična stojnica na Glavnem trgu v Ljutomeru in 22.12.2018 tradicionalna prireditev “S smehom za nasmeh,” gost bo Tin Vodopivec z gosti. Prav vsaka od teh prireditev nosi dobrodelno noto.

Januarja 2019 se bomo pridružili krvodajalski akciji v sodelovanju OZ Rdečega križa ter GFML, meseca februarja pa pripravljamo predavanje na temo Obolelost otrok za rakom. Prazničen bo mesec april, ko bomo svečano obeležili 10 let delovanja Lions kluba Ljutomer. V mesecu maju se pridružijemo vseslovenski akciji, ki je v zadnjih letih postala tudi skupna akcija Pomurskih Lions klubov »Tečem da pomagam« in vključitev v akcijo “10 krogov za 10 nasmehov” Društva Never Give Up, skupaj z dijaki GFML. Mesec junij bo zaznamovalo zbiranje šolskih potrebščin za naslednje šolsko leto skupaj z dijaki GFML in priprave na izmenjavo mladih, ki poteka pod okriljem Distrikta 129, Slovenija.

Odlično sodelovanje Lions in Leo kluba in povezovanje z drugimi humanitarnimi organizacijami, zagotavlja medgeneracijsko sodelovanje in bolj kvalitetno zaznavanje področij, družin in posameznikov, ki so pomoči potrebni. Hvaležni smo za iskreno sodelovanje in sprejemanje, ter odziv okolice v kateri delujemo, da izboljšujemo kvaliteto življenja in bivanja.”


Predsednik Lions kluba Lendava, Stanko Gjerkeš

Lions klub Lendava

“Lions klub Lendava je bil ustanovljen leta 2009 in bo naslednje leto obeležil deseto obletnico. Trenutno je v klub včlanjenih 28 članov in smo del največjega humanitarnega združenja, ki ima več kot 1.400.000 članov iz vsega sveta.

Od samega začetka delovanja kluba se ukvarjamo z različnimi dobrodelnimi prireditvami oziroma aktivnostmi:
– Vsako leto organiziramo dobrodelno prireditev “Podarjamo glasbo, ples in nasmeh” Na prireditvi nastopajo otroci iz vrtcev, osnovnih šol in srednje šole iz Upravne enote Lendava, kakor tudi učenci glasbene šole iz Lendave. Izkupiček s prireditve namenimo šolskim skladom šol, iz katerih prihajajo nastopajoči učenci.

– Skupaj z Leo klubom Lendava, vsako leto organiziramo koncert z znanim slovenskim glasbenikom. Izkupiček s prireditve namenimo osebi ali družini, ki je pomoči najbolj potrebna.

– Lions klub Lendava-Lendva je organiziral pomoč družini s tremi majhnimi otroci, ki so živeli brez elektrike in vode. V dobrodelni akciji Prižgimo jim luč smo v dveh tednih uredili priklop na električno, vodovodno in kanalizacijsko omrežje. Strošek v višini 10.000 EUR je pokril Lions klub Lendava s pomočjo donatorjev.

– Družini smo pomagali pri opremljanju stanovanja, starejši osebi smo priskrbeli peč za gretje.

– Pripravili smo več dobrodelnih bazarjev in z zbranim denarjem kupili prilagojen računalnik študentu .

– Zbiramo očala, kar je naša stalna naloga in jih enkrat letno predamo v Hoferju.

– Pomagali smo družini, ki je nenadoma izgubila očeta in je ostala mama sama s tremi šolajočimi se otroci, od teh en študira v tujini, drugi v Ljubljani in tretja je osnovnošolka.

– Ob božično novoletnih praznikih razveseljujemo otroke iz vrtcev in šol s paketi oblačil in sladkarij, ki nam jih podarijo člani Leo kluba in različni donatorji.

Lions klub Lendava- Lendva se izključno financira iz članarine članov kluba.”


Predsednik Lions kluba Gornja Radgona, Tadej Pintarič

Lions klub Gornja Radgona

“Lions klub Gornja Radgona je bil ustanovljen v septembru 2018, na pobudo Lions kluba Murska Sobota. Klub je ob ustanovitvi združeval 30 članov, sedaj nas je 33, število pa se bo kmalu povečalo še za dva člana. Ustanovna predsednica Mira Borko Prelog je skupaj s članstvom v 1. letu delovanja sprovedla kar nekaj dobrodelnih akcij, donirali smo tako organizacijam, ki se ukvarjajo z socialno ogroženimi skupinami (CSD GR, VDC GR), kakor posameznikom.

Ker pa smo Lioni po vsem svetu ugotovili, da nekatere skupine – otroci oboleli za rakom in krvnimi boleznimi, ter oboleli za diabetesom, pri svojem zdravljenju potrebujejo še dodatno pomoč, smo kar nekaj aktivnosti v lanskem lionističnem letu izvedli za izboljšanje življenjskih pogojev, ter olajšali zdravljenje teh skupin.
Eden naših najpomembnejših projektov pa je prireditev “Tečem da pomagam.” Gre za skupno, vseslovensko akcijo Lions klubov, del sredstev, ki smo jih pridobilo na tej prireditvi, pa smo skupaj z ostalimi Lions klubi iz vse Slovenije donirali ustanovi Mali vitez, ki pomaga otrok obolelim za rakom, z ostankom pa smo omogočili otrokom iz socialno ogroženih družin odhod na morje.

V skupni vseslovenski akciji pa smo v juniju pomagali tudi Belokranjce, ki jih je v juniju 2018 prizadela huda toča. V lionističnem letu 2018/19 sem vodenje kluba prevzel Tadej Pintarič. V obdobju do sedaj smo v skupni akciji pomurskih Lions klubov pomagali Društvu paraplegikov Pomurja urediti dostop, Centru za socialno delo urediti sobo za nadzorovana srečanja družin, društvu za diabetes smo ob dnevu diabetesa donirali merilnike sladkorja in terapevtsko masažo stopal.

V dnevih ki so pred nami, se bomo ljudem še bolj približali na novoletni prireditvi Pravljično mesto v Gornji Radgoni med 17. in 19.12. Na prireditvi, ki bo potekala med 17. in 19. uro, bomo zbirali prispevke za otroke obolele za rakom. Pomagali bomo dobrim možem, ki nam prinašajo darila: v klubu zbiramo knjige, igrače in ostale uporaben pripomočke, ki jih bom v naslednjem tednu podarili vrtcem, šolam, pa tudi domovom za upokojence, na področju kjer delujemo.

V januarju bo v Radencih tradicionalna prireditev– obletnica ustanovitve lions klubov v Pomurju, pri organizaciji te prireditve se izmenjujemo vsi štirje pomurski klubi. Na tej prireditvi se bomo tudi uradno zahvalili vsem podjetjem, ki so nam pomagali pri izvedbi aktivnosti v preteklih letih.

Aktivnosti bo v prihodnjih mesecih kar precej, v marcu bomo sodelovali pri čiščenju porečja Mure in rokavov, ki ga organizira GAPORA Gornja Radgona, Že sedaj pa smo začeli s pripravami na 2. izvedbo prireditve Tečem da pomagam. Z 2. ponovitvijo želimo preseči uspeh letošnje prireditve.”


Predsednik Lions kluba Murska Sobota, Damjan Jaklin

Lions klub Murska Sobota

“Prvi v Sloveniji in takratni Jugoslaviji je bil 18. maja 1990, ustanovljen Lions klub Ljubljana.  Že istega leta sta bila ustanovljena še dva kluba, v Kopru in Murski Soboti. LK Murska Sobota je bil ustanovljen 1.12.1990, ob podpori in botrstvu LC Radkersburg. Sam ustanovni večer je potekal 27.4.1990, tako je naš klub eden najstarejših v Sloveniji. Trenutno število članov je 35.

Osnovni cilj lionizma in s tem tudi našega kluba je pomagati vsem, ki so pomoči potrebni. Ob temeljnem programu lionizma, skrbi za slepe in slabovidne, slovenski Lionsi izvajamo še številne druge oblike pomoči: Pomoč slušno prizadetim, socialne programe, boj proti drogam, pomoč pri nabavi medicinske opreme, delujemo pri varovanju okolja, pomagamo otrokom in mladim, skratka, odzivamo se na potrebe pomoči potrebnih, če smo za to zaprošeni in je pomoč v naši moči.

Dejavnosti kluba potekajo skozi vso leto, pri določenih pa sodelujemo tudi z ostalimi pomurskimi Lions klubi. Zbrana donatorska sredstva nam omogočajo, da pomagamo posameznikom in organizacijam, ki so pomoči potrebni. Donacije dodeljujemo na osnovi prejetih vlog ali predlogov iz okolja, ki zaznajo določeno potrebo in se obrnejo na nas.

Področja doniranja:
– Slepi in slabovidni – pomoč posameznikom in društvu.
– Zmanjšanje lakote – viški hrane/donirana hrana – člani ob pomoči javne delavke prevzemamo dnevne viške hrane in jih dostavljamo v hišo brezdomcev, krizni center za mlade in materinski dom.
– Okolje-bivalna problematika/naravne nesreče – pomagamo pri zagotavljanju osnovnih bivanjskih pogojev.
– Otroci in mladi – pomoč pri šolskih in obšolskih dejavnostih – donacija za šolske potrebščine, bivanja v domovih, …
– Po potrebi pa doniramo tudi za druge namene, v primeru da je to opravičeno.

Poleg lastnih prispevkov nas članov kluba, pa izvajamo tudi projekti s katerimi zbiramo sredstva, ki nam omogočajo našo dobrodelnost. Ti so:
– Plakat miru in koledar LK MS z izbranim risbami
– Tečem, da pomagam
– Božični dobrodelni koncert
– Miklošovo senje- stojnica

Pri našem delu, nobeden ni odveč, zato nam včasih priskočijo na pomoč tudi družinski člani in posamezniki, ki jim ni vse eno za sočloveka, zavedajoč se plemenitosti našega dela in poslanstva.”