110 let naselja Pušča, že kmalu boljši bivalni pogoji

Naselja Pušča pri Murski Soboti letos obeležuje 110 let obstoja. Mestna občina Murska Sobota je v minulem letu izvedla dela na javni kanalizaciji in uredila prečrpališče, v naselju pa se tudi veselijo novega odloka o opremljanju stavbnih zemljišč, ki bo krajanom prinesel boljše bivalne pogoje in nova stanovanja. Sanacijska dela tudi v večnamenskem prostoru.
Kot je za Soboške novine dejal mestni svetnik v mestnem svetu MO Murska Sobota, Darko Rudaš, ki je predstavnik Romov v mestnem svetu, je bilo minulo leto primerno aktualnim razmeram, ki jih je povzročila epidemija. Veliko časa so porabili za informiranje in obveščanje o preprečevanju širjenja novega koronavirusa v naselju, kar nekaj časa pa je vzelo tudi izvajanje investicij in sicer izvedba dela na javni kanalizaciji s prečrpališčem. Ta dela so se financirala iz občinskega proračuna, namenjenih pa je bilo 7.000 evrov. Iz občinskega proračuna je prav tako bila nabavljena klimatska naprava za potrebe tamkajšnjih gasilcev, izvajati pa so se pričela tudi obnovitvena dela v prostoru gasilcev. Za to je Mestna Občina namenila 18 tisočakov. Tamkajšnji gasilci in krajevna skupnost so se med drugim odzvali klicu na pomoč in v Petrinjo, ki jo je letošnjega decembra prizadel hud potres, poslali zbrane dobrodelne prispevke.

Na območju MO Murska Sobota je trenutno v obravnavi predlog odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje opremljanja OPPN za stanovanjsko območje v kraju Pušča, ki bo krajevni skupnosti prinesel nove možnosti za izboljšanje bivalnih pogojev na tem območju, mladi Romi pa si bodo na podlagi tega ustvarili domove. Kot je še dejal Rudaš, želijo obnoviti spominski park in urediti prireditveni prostor tik ob že obstoječi večnamenski dvorani. Kmalu bo postavljena tudi informacijska tabla ob vstopu v naselje. Predvidena je tudi posodobitev ulične razsvetljave, zamenjava obstoječih stebrov, zasaditev drevoreda na zahodni strani naselja ter urejanje vsega potrebnega za komunalno opremnljanje.

V Pušči si želijo ustvariti pogoje za gospodarski razvoj ter razvoj turizma na podlagi romske kulturne dediščine. Obilo poudarka želijo dati na izobraževanje. V letošnjem letu bodo praznovali 110. obletnico naselja, ki je v teh letih zagotovo doseglo izjemen napredek. “Ponosen sem, da je Murska Sobota svetel zgled za celotno Slovenijo in širše, glede sobivanja in sodelovanja z romsko skupnostjo. Tako kot je edinstvena naša romska krajevna skupnost Pušča, tako je edinstveno romsko gasilsko društvo, vrtec Romano ter tamkajšnje kulturno in turistično društvo. Z ustvarjanjem pogojev (sprejem OPPN za širitev stanovanjske gradnje, komunalna, cestna, športna infrastruktura, vaško-gasilski dom z opremo) si prizadevamo za čim bolj kakovostno življenje krajanov Pušče,” pa je zapisal dr. Aleksander Jevšek, župan MO Murska Sobota.