Sveže

Letalska protitočna obramba že deluje, višina sredstev Občine Lendava znaša 3.500 evrov

Tako kot prejšnja leta je tudi letos podlaga za izvajanje protitočne obrambe dvoletni sklep Vlade Republike Slovenije. Protitočna obramba za Pomurje sicer že deluje, izvaja ga letalski center Maribor, v letošnjem letu pa je k skupnem javnem naročilu pristopilo 67 občin. Aktivnosti se bodo izvajale do 15. septembra 2023.




V skladu s sklepom vlade z dne 17. marca 2022, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, prispeva sredstva za izvedbo javnega naročila, v deležu do 35% vrednosti izbrane ponudbe. Ob upoštevanju višine sredstev, ki so jih za sofinanciranje obrambe pred točo namenile občine, je ministrstvo za javno naročilo: “Izvajanje aktivnosti potrebnih za izvajanje posipanja točonosnih oblakov s srebrovim jodidom na območju SV Slovenije v letu 2023” z letalsko obrambo pred točo namenilo celoten znesek, ki je bil za namen sofinanciranja obrambe pred točo zagotovljen v proračunu ministrstva za leto 2023 to je 120.000 evrov z DDV.

Branjeno območje zajema vseh 27 občin v statistični regiji Pomurje, vseh 41 občin v statistični regiji Podravje ter dodatno občini Slovenske Konjice in Zreče iz Savinjske statistične regije ter občino Podvelka iz Koroške statistične regije. Skupna vrednost javnega naročila je 284.637,23 evrov. S posipanjem točonosnih oblakov s srebrovim jodidom z letali izvajalec izvaja posipanja na podlagi prejetih podatkov hidrometeorološke službe Agencije Republike Slovenije za okolje in radarske slike sosednjih radarskih centrov, ki si jih zagotavlja izvajalec.

Višina sredstev Občine Lendava znaša 3.500 evrov.

Nevarnost pojava toče v Sloveniji je velika, naša država pa sodi med območja z največjo pogostnostjo neviht v Evropi. Nevihte s točo na ozemlju okoli 1 km2 se v Sloveniji pojavijo vsako leto nekaj desetkrat; take, ki prizadenejo ozemlje nekaj km2 nekajkrat, tiste z večjim obsegom pa vsakih nekaj let enkrat. Ob nevihtah škode na pridelkih ne povzroča samo toča, temveč najbolj pogosto tudi močan veter in intenzivne padavine. Torej, četudi bi bilo mogoče nastanek toče preprečiti, ni mogoče preprečiti močnega vetra in intenzivnih nalivov, ki v največ primerih naredijo največjo škodo.

Najboljši obrambi pred posledicami toče sta zaščitna mreža in zavarovanje kmetijskih pridelkov pred točo. Vendar je zaščitne mreže mogoče uporabiti le v trajnih nasadih, predvsem sadovnjakih. Večji del na novo posajenih sadovnjakov že vključuje tudi postavitev mreže. Kmetijske pridelke je mogoče zavarovati pred posledicami škode zaradi toče in pridobiti nepovratna sredstva za sofinanciranje zavarovalne premije.