Ostalo

KS Gorice pri Lendavi: Nov vaški dom bo stal na območju nekdanje vojašnice

Po dveh letih in pol je postalo jasno, da bo krajevna skupnost Gorice pri Lendavi le dobila obljubljeni vaški dom. Prejšnji je bil namreč porušen za potrebe gradnje razglednega stolpa Vinarium, lokacija novega objekta pa je območje nekdanje vojašnice.
KS Gorice pri Lendavi je za potrebe gradnje razglednega stolpa Vinarium odstopila parcelo in pristala na rušenje vaškega doma, ki so ga zgradili krajani. Z razglednim stolpom je Lendava obogatila svojo turistično ponudbo, KS Gorice pri Lendavi pa mora, kot je bilo dogovorjeno, v zameno za to prejeti nove prostore na primerni lokaciji v velikosti porušenega vaškega doma.

Pripravljalne aktivnosti za gradnjo nadomestnega, večnamenskega objekta se tako bližajo h koncu, ta pa bo zgrajen na območju nekdanje vojašnice, kar je sicer bila do sedaj najverjetnejša lokacija. Postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja je v zaključni fazi, ob objektu pa so načrtovane še kapacitete za sodobno kampiranje in glamping. Teh sicer ne bo gradila Občina, bo pa sodelovala pri iskanju vlagateljev.

Na občino so, po objavljenem javnem pozivu, lansko leto prispele tri ponudbe. Vse tri naj bi neuradno, bile parcele ali stavbe v zasebni lasti, kot najprimernejša pa je bila ponudba zasebnika iz Dolenjske, ki je lastnik nekdanje vojašnice JLA in kasneje v osamosvojitveni vojni Slovenske vojske. Lastnik je objekte in pripadajoče zemljišče takrat prodajal za 65.000 evrov.

Kot je znano že iz preteklosti, želi krajevna skupnost dobiti enake prostore kot jih je imela prej. Neuradno načrti predvidevajo dvorano s prostorom za 80 sedežev, pisarno za potrebe krajevne skupnosti ter pripadajoča parkirišča. Zemljišče je komunalno opremljeno (elektrika, vodovod), gradnja novega vaškega doma pa bi občinski proračun olajšala za okrog 150 tisočakov.

(Nekdanji vaški dom)

Fotografija prikaza objekta: Občina Lendava