Ostalo

Dijaki in študenti že prejemajo covidne dodatke

Državni sekretar na Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije Rudi Medved je včeraj sprejel predstavnika Dijaške organizacije Slovenije Simona Trussevicha in predstavnico Študentske organizacije Slovenije Marike Grubar. Državni sekretar ju je seznanil s potekom izplačila covidnih dodatkov, do katerega je po 77. členu Zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (PKP 10) upravičenih okrog 12 tisoč dijakov in študentov. Skupna vrednost izplačil je 2,5 milijona evrov.
Izplačilo omenjenega dodatka je prejšnja vlada naložila Upravi za zaščito in reševanje, vendar bi zaradi napačnega tolmačenja 77. člena večina dijakov in študentov, ki so bili vpoklicani za opravljanje dela v rizičnih razmerah, ostala brez tega dodatka. Ministrstvo za obrambo je po prihodu ekipe ministra Marjana Šarca to krivico odpravilo in pripravilo vse potrebno za izplačilo dodatka za dijake in študente. “Imamo dobre novice za dijake in študente, upravičenega do izplačila covidnega dodatka. Z izplačili smo že začeli. Ekipa ministra Marjana Šarca je prisluhnila apelu dijakov in študentov, ki jih je prejšnja vlada pri tolmačenju 77. člena omenjenega zakona opeharila,” je po srečanju z obema organizacijama izpostavil državni sekretar Medved.

Na Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje so do 4. novembra prejeli 12.389 popolnih zahtevkov upravičencev za izplačilo dodatka, kar predstavlja skupni znesek v višini 2.530.482,50 evrov. Kot je poudaril državni sekretar Medved, je Ministrstvo za obrambo svoj dolg do dijakov in študentov poravnalo oziroma bodo dodatki izplačani do konca leta. “Če bo treba, bomo dodatke izplačali tudi v prihodnjem letu in tako izpolnili določila zakona, ki ga je država sama sprejela.”

Predsednica Študentske organizacije Slovenije Marike Grubar je poudarila, da so letos spomladi pri takratnih odločevalcih naleteli na zaprta vrata. “Ugotovili smo, da je upravičencev, ki so se obrnili na nas, vsaj 2 tisoč. Junija smo se odpravili na Ministrstvo za obrambo, k državnemu sekretarju Medvedu, kjer so za nas imeli posluh in začeli urejati problematiko. Na Študentski organizaciji Slovenije bomo vztrajali do zadnjega in na to opozarjali. Vsi študenti in dijaki, ki so opravljali delo v rizičnih razmerah, morajo biti za svoje delo plačani.”

“Danes tukaj stojim z občutkom veselja – kar je bilo obljubljeno, je bilo tudi realizirano. To ni samoumevno,” je izpostavil predsednik Dijaške organizacije Simon Trussevich. “Počaščen sem, da smo dijaki in študenti enakovreden partner v tem dialogu. Ta praksa mora postati redna praksa dialoga med mladimi in odločevalci. Le tako bomo lahko zagotovili normalno delovanje države. Veseli me, da smo bili na Ministrstvu za obrambo, pri državnem sekretarju Medvedu kar dvakrat, da smo to problematiko rešili.”

FOTO: Vekoslav Rajh