Ostalo

Kosilo od 1. septembra 2027 brezplačno za vse učence

Po noveli zakona o šolski prehrani, ki je začela veljati danes, bo kosilo od 1. septembra 2027 brezplačno za vse učence. Do takrat pa bo po prehodnih določbah od 1. septembra letos kosilo polovično subvencionirano učencem iz družin, v katerih mesečni dohodek na osebo sicer presega 4., ne pa tudi 5. dohodkovnega razreda.
Po noveli Zakona o šolski prehrani, ki je začela veljati včeraj, bo kosilo od 1. septembra 2027 brezplačno za vse učence. Do takrat pa bo po prehodnih določbah od 1. septembra letos kosilo polovično subvencionirano za učence iz družin, kjer povprečni mesečni dohodek na osebo sicer presega 4., ne pa tudi 5. dohodkovni razred.

Skladno z določili novele, ki se začnejo uporabljati 1. septembra 2027, šola v okviru dejavnosti javne službe obvezno organizira malico za vse učence oziroma dijake ter kosilo za učence. Za učence in dijake, ki predložijo zdravniško potrdilo o medicinsko predpisani dieti, pa organizira dietno malico oziroma kosilo. Kot dodatno ponudbo lahko osnovna šola organizira tudi zajtrk in popoldansko malico, srednja šola pa zajtrk, kosilo in popoldansko malico. Dietne obroke v okviru dodatne ponudbe organizira šola v skladu s svojimi zmožnostmi.

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje mora v skladu s prehodnimi določbami zaradi uvedbe brezplačnih kosil v treh mesecih objaviti javni razpis za izvedbo pilotnega projekta osrednje šolske kuhinje, pri čemer bi preverili možnosti za uvedbo sodobnejšega načina priprave hrane za več šol. Osrednjo šolsko kuhinjo bi organizirali v okviru javne šole. Sredstva za izvedbo pilotnega projekta se zagotovijo iz državnega proračuna in proračuna lokalne skupnosti.

Skupina 5000 volivk in volivcev je vložila amandmaje k Dopolnjenemu predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o šolski prehrani, s katerimi bi se kosilo za učence od 1. septembra 2024 zagotavljalo v okviru javne službe. Vendar je vlada opozorila, da veliko šol niti prostorsko niti kadrovsko ni pripravljenih na takšno povečanje števila kosil, ki jih bo treba zagotoviti zaradi novele. Zato so želeli s kasnejšo uporabo novele zakona dati šolam možnost, da se ustrezno pripravijo.