Ostalo

Kdo bo izvajal storitve na objektih stolp Vinarium in zipline Vinarium?

Občina Lendava je na svojih spletnih straneh objavila namero o sklenitvi neposredne najemne pogodbe o izvajanjem storitev na razglednem stolpu Vinarium s pripadajočimi zunanjimi zmogljivostmi in na bodočem objektu zipline-a Vinarium.
Predmet oddaje v najem sta zemljišči s pripadajočimi objekti oziroma infrastrukturo ter izvajanje marketinških aktivnosti v imenu in za račun lastnika (sklop A) in v svojem imenu in za svoj račun (sklop B). Najemna pogodba se bo sklenila za obdobje 5 let z možnostjo podaljšanja. Gre torej za izvajanje omenjenih aktivnosti na razglednem stolpu Vinarium ter ob razglednem stolpu Vinarum v Dolgovaških goricah ter na bodoči turistični atrakciji, zipline-u Vinarium, ki bo le streljaj oddaljen od razglednega stolpa.

Ponudnik mora biti nevladna organizacija

Pogoj za sklenitev najemne pogodbe je, da je ponudnik nevladna organizacija, ki ima podeljen status delovanja v javnem interesu na področju turizma in ima izkušnje pri izvajanju in upravljanju turističnih objektov. Izvajalec mora aktivnosti v imenu in za račun lastnika ter v svojem imenu in za svoj račun (tržni del) izvajati v skladu z oddanima strateškima dokumentoma “Načrt za izvajanje aktivnosti na turističnima destinacijama Stolp Vinarium in Zipline Vinarium” ter “Načrt za izvajanje marketinških aktivnosti na turističnima destinacijama Stolp Vinarium in Zipline Vinarium.” Vse podatke je potrebno prikazati ločeno, so še navedli.

1.711,50 EUR (brez DDV) za stolp Vinarium ter pripadajoča zemljišča

Ponujena najemnina za objekt razgledni stolp Vinarium ne sme biti nižja od 1.711,50 EUR (brez DDV), ki se obračuna na izdanem računu za najemnino. Najemnina je določena le za infrastrukturo turistične destinacije Stolp Vinarium in se bo seveda povišala, ko bo vzpostavljena infrastruktura turistične destinacije Zipline Vinarium.

Kaj zajemata sklop A in B?

 • Sklop A: skrb za nemoteno obratovanje objektov Stolp Vinarium in Zipline Vinarium na podlagi urnika z usposobljenim kadrom (znanje tujih jezikov)
 • prodaja vstopnic (delo na vzpostavljeni blagajni) za namen izvajanja storitev na objektoma Stolp Vinarium in Zipline Vinarium v imenu in za račun lastnika
 • tekoče vzdrževanje obeh objektov s pripadajočo infrastrukturo in zagotavljanje varnosti, čistosti in urejenosti
 • SKLOP B: izvajanje drugih marketinških in drugih trženjskih aktivnosti v skladu z Načrtom marketinških aktivnosti
 • izvajanje trženjskih aktivnosti v svojem imenu in sicer:
  • prodaja spominkov
  • prodaja hrane in pijače v sodelovanju z lokalnimi dobavitelji za zagotovitev celovite ponudbe hrane in pijače, značilne za Prekmurje
  • trženje brunaric (štirih)

Kakšne pa so obveznosti Občine Lendava, lastnika?

plačilo neposrednih nalog iz sklopa A, ki obsegajo stroške plač in drugih manipulativnih stroškov vezanih na plačna razmerja in sicer največ za 11 zaposlenih vključno z DDV, od tega največ 5 oseb za destinacijo Zipline Vinarium s postopno zaposlitvijo glede na povpraševanje ter plačilo za tekoče obratovanje in vzdrževanje objektov stolp Vinarium in Zip-Line Vinarium vključno z DDV.