Ostalo

Javni zavod KKC: Predlog sklepa o razrešitvi direktorja potrjen; sočna razprava glede plačila pravdnih stroškov na občinskem svetu

Po (še vedno) neuradnih a zanesljivih informacijah je svet javnega zavoda Knjižnica kulturni center (KKC) Lendava na minuli dopisni seji potrdil predlog sklepa o razrešitvi direktorja dr. Alberta Halásza. V praksi to pomeni, da bo sklep sedaj romal na občinski svet Občine Lendava, kjer sledi nadaljevanje razrešitve.
Informacije o minuli dopisni seji sveta javnega zavoda KKC Lendava, na kateri so odločali o predlogu sklepa o razrešitvi direktorja in na kateri so, neuradno, z večino ta sklep tudi potrdili, so skope. “Svet zavoda je na 3. in 4. seji sveta ugotovil, da so na podlagi pregleda realizacije in izvajanja sklepov sveta zavoda, s strani direktorja KKC Lendava in zlasti na podlagi revizijskega poročila v povezavi s poslovanjem javnega zavoda KKC Lendava – LKKK, iz katerega jasno izhaja nenamenska poraba javnih sredstev zavoda, nastali utemeljeni razlogi za razrešitev v skladu s 16. členom Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica – Kulturni center Lendava ‒ Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ (Uradni list RS, št. 29/16),” je v obrazložitvi zapisal Predsednik sveta KKC Lendava, Robert Požonec.

Včeraj dopoldan smo na direktorja dr. Alberta Halásza naslovili novinarsko vprašanje z željo po podaji mnenja na rezultat glasovanja, a nam je slednji odgovoril, da zapisnika dopisne seje ni prejel in da izida glasovanja ne pozna. Kot smo še uspeli izvedeti, bo v zelo bližnji prihodnosti sklicana izredna seja občinskega sveta Občine Lendava, na kateri bodo občinski svetniki, med drugim, obravnavali tudi to tematiko ter opravili glasovanje v tej zvezi.

Sočna razprava o neupravičenem plačilu pravdnih stroškov tudi na včerajšnji seji občinskega sveta

Zaradi nenamenske porabe javnih sredstev (plačilo pravdnih stroškov) je v 10. točki dnevnega reda na včerajšnji redni seji občinskega sveta postalo precej vroče predvsem med občinskim svetnikom Stankom Gjerkešem in županom Janezom Magyarjem. Gjerkeš je trdil, da je na podlagi mnenja proračunskega inšpektorja do tega plačila lahko prišlo, a ga je župan hkrati opozoril, da je šlo zgolj za mnenje, ki seveda ni obvezujoče in torej da ni šlo za odločbo ter, da je inšpektor mnenje pisal zgolj na podlagi posredovane tožbe, ne pa tudi na podlagi sodb lendavskega Okrajnega in mariborskega Višjega sodišča, kjer sta obe inštanci jasno zapisali, da pravdne stroške tožnica povrne tožencu. Med tem je župan še pokazal sklep iz leta 2019, v katerem je jasno razvidna razrešitev Silvije Hajdinjak Prendl.

Besedni dvoboj je šel celo tako daleč, da je Gjerkeš Magyarju očital, da je izvajalec revizije, podjetje Adakta d.o.o., “zapisal to, kar ste vi (župan) želeli. In ne bom več razpravljal,” na kar je župan občinskemu svetniku Stanku Gjerkešu odvzel besedo “zaradi zavajanja svetnikov.” Gjerkeš mu je še enkrat dejal, da je revizijsko podjetje zapisalo “to, kar ste vi (župan) želeli.” “To je nizko,” mu je odvrnil župan Magyar. Za tem se je oglasil predsednik Nadzornega odbora Občine Lendava Drago Baša, ki je dejal, da je odločitev Nadzornega odbora v tej zvezi pripravljen zagovarjati tudi pred Ustavnim sodiščem, če bo potrebno.

Župan Janez Magyar (levo) in Stanko Gjerkeš (desno)