Ostalo

FOTO: Predstavil se je Lendavski Zdravstveno-vzgojni center

Včeraj se je pri Zdravstvenem domu v Lendavi predstavil Zdravstveno-vzgojni center, ki deluje v sklopu slednjega. Predstavili so aktivnosti, ki jih izvajajo. Zdravstveno – vzgojni center Lendava​​ je samostojna enota znotraj Zdravstvenega doma Lendava, ki deluje na področju primarne preventive. Preko različnih​​ zdravstveno vzgojnih delavnic​​ delujemo za dobro zdravje posameznikov in lokalne skupnosti. Povezujemo se z ​​ raznimi društvi, podjetji, manjšinami, pa tudi osnovnimi šolami ter vrtci in tako želimo celotno populacijo, vse od majhnih do starejših čim bolj osveščati o pomenu lastnega zdravja ter njegovi krepitvi.​​
FOTO: ZD Lendava