Ostalo

Gradnja telovadnice v Gaberju: Bodo ponudbe tokrat skladne z višino zagotovljenih finančnih sredstev?

Občina Lendava je v torek prejšnji teden objavila novo javno naročilo za izgradnjo telovadnice ob podružnični šoli v Gaberju, po tem, ko je prvo javno naročilo objavila lansko poletje. Slednje je bilo neuspešno saj je en prijavljeni ponudnik podal ceno, ki je bila dvakrat višja od zagotovljenih finančnih sredstev. Na Občini Lendava tokrat verjamejo, da bo zaradi padanja cen v gradbeništvu, kar se že dogaja, javno naročilo tokrat uspešno izvedeno.
Ob podružnični šoli Gaberje je, kot je že znano, predvidena gradnja telovadnice z namenom izvajanja športnih dejavnosti, kakor tudi za individualne in skupinske športne dejavnosti. Objekt bo pritličen in zgrajen na južnem delu kot prizidek k obstoječemu objektu, v skupni površini 708,9 kvadratnih metrov, v skladu s standardi za šolske telovadnice. Projekt “Izgradnja telovadnice s pripadajočo opremo v Podružnični šoli Gaberje” nastaja na podlagi uspešnega črpanja sredstev Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti (PMSNS) na razpisu in pogodbe o sofinanciranju med PMSNS s skladom Bethlen Gábor. PMSNS je torej za namen vzpostavitve projekta občini s transferjem zagotovila namenska sredstva v višini 961.961,30 evrov.

“Večina cen gradbenega materiala je na pred krizni ravni”

“Večina cen gradbenega materiala je na pred krizni ravni. Zaradi upada povpraševanja po gradbenih storitvah, ki so posledica drastičnega dviga obrestnih mer ter vztrajanje stopnje inflacije na visoki ravni, pričakujemo v bodoče še dodatno umirjanje cen gradbenih storitev in celo ugodnejših cen v prihodnje (‘normalizacija’ konkurence na strani izvajalcev). Tudi dogajanja na trgu gradbenih storitev – največji razmah gradbenih storitev razkrivajo, da so se v zadnjem četrtletju 2022 cene, gradbenih materiali in surovine v povprečju pocenile za 5,5 %, o čemer priča upad BDP iz 6 % na 0,8 %, cene osnovnih surovin v gradbeništvu pa so se v povprečju pocenile za 24 %. Cene gradbenega materiala (drugo tromesečje) so sicer bile višje za 11 % zaradi visokih cen energentov in inflacije,” so sporočili iz Občine Lendava.

Na Občini Lendava menijo, da se leto 2022, ko so cene električne energije ponorele, kar so zagotovo špekulativno izrabili nekateri dobavitelji surovin (bitumen, itd.), ne bo več ponovilo. “Zato je toliko bolj upravičeno, da bodo potencialni izvajalci brez večjega tveganja za leto 2023 in nekaj prihodnjih let lahko oddali ‘varne’ ponudbe. Zato menimo, da ni nobene bojazni za nadaljnje izvajanje investicij, kakor tudi ni bojazni ne-kandidiranja konkurenčnih izvajalcev. Naj spomnimo, da je žal Republika Slovenija zdrsnila na predzadnje mesto glede upada gospodarske rasti med vsemi državami članicami EU, kar samo dodatno podkrepi naša razmišljanja,” so med drugim še dejali.

Kronologija dogodkov:

 • 9.6.2021: podpis pogodbe s PMSNS
 • 29.6.2021: nakazilo sredstev s strani PMSNS
 • 6.9.2021: prvi izbor projektanta (nobeden izbran)
 • 16.9.2021: drugi izbor projektanta (izbran Ekoing)
 • 20.9.2021: neuspešen podpis pogodbe z Ekoing (projektant se je odločil, da ne sprejme ponudbe)
 • 15.10.2021: Tretji izbor projektanta (Projektivni biro Lazar)
 • 25.10.2021: Podpis pogodbe za projektiranje (Projektivni biro Lazar)
 • Junij 2022: začetek razpisa za izbor izvajalca in 16.11.2022 zaključek z objavo odločitve
 • 7.3.2023: pridobitev gradbenega dovoljenja,
 • 13.3.2023: pravnomočnost gradbenega dovoljenja,
 • 21.3.2023: sklep o vpisu lastninske pravice na nepremičnini v korist občine (Sporazum z PMSNS); v zemljiški knjigi je bila vpisana družbena lastnina,
 • marec 2023: ponovno javno naročilo za izgradnjo telovadnice pri POŠ Gaberje